Lovpligtige eftersyn

Lovgivningen stiller en række krav til eftersyn af materiel, der kan udgøre en risiko for mennesker eller omgivelser. Det kan fx være presser til bearbejdning af jern, trykbærende udstyr, løfte- og hejseredskaber, elevatorer samt transportredskaber.

Eftersynene skal sikre, at materiellet hele tiden er i forsvarlig stand, og at det er i overensstemmelse med reglerne. Kravene varierer alt efter, hvilket materiel der er tale om. Kravene om eftersyn er rettet mod ejeren eller brugeren.

De vigtigste At-vejledninger:

Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber – At-anvisning 2.3.0.2 

Vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til reglerne om op-stilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber som fx kraner, taljer, spil, gaffeltruck, løftevogne, personløftere, transportører og rullebaner.

Anhugningsgrej – At-meddelelse 2.02.10  

Vejledningen informerer om og giver eksempler på praktisk anvendelse af anhugningsgrej.

Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber – At-meddelelse 2.02.11  

Vejledningen oplyser om krav til indretning og brug af hejse-, løfte- og transportred-skaber.

Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr – At-vejledning B.4.10  

Vejledningen handler om de særlige krav og vejledende retningslinjer, der gælder for periodiske undersøgelser af alle trykbeholdere, dampkedler, rørsystemer og enheder af kontrolklasse A og B, der skal undersøges periodisk, efter at de er taget i brug.

Læs eventuelt også:

Anvendelse af en- og flersøjlede personløftere med arbejdsstandplads – At-meddelelse 2.04.4  
Autoløftere – At-vejledning B.2.3  
Stilladsopstillerens ansvar - At-vejledning 45.1   
Førerværn på traktorer og motorredskaber – At-vejledning B.1.1.1  
Samløft med kraner – At-meddelelse 2.02.3  
Transportable personløftere med arbejdsstandplads – At-meddelelse 2.04.3  
Faldsikring – At-vejledning D.5.5  
Gaffeltruck – At-meddelelse 2.01.1  
Fjernstyring (trådløs styring) – At-vejledning B.0.1  
Fast opstillede løfteplatforme – At-meddelelse 2.04.2  
Køleanlæg og varmepumper – At-vejledning B.4.4  
Projektering og drift af biogasanlæg – At-vejledning D.2.7  

De vigtigste bekendtgørelser:

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 1109, 1992, med senere ændringer  
Anvendelse af trykbærende udstyr - Bekendtgørelse 100, 2007, med senere ændringer  
Hejseredskaber og spil - Bekendtgørelse 1101, 1992, med senere ændringer


Senest opdateret 15-07-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.