Lovpligtige uddannelser

Noget arbejde kan medføre betydelig fare for ulykker eller sygdomme. Derfor er der krav om, at arbejdet kun må udføres af personer, der har gennemført en speciel uddannelse eller aflagt en praktisk prøve.

Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet kun udføres af disse personer. Arbejdsgiveren har ansvaret herfor.

Der stilles krav om uddannelse og/eller kvalifikationer for personer, der skal:

 • Føre kran
 • Føre gaffelstabler, gaffeltruck og teleskoplæsser
 • Opstille stilladser
 • Arbejde med svejsning og termisk skæring samt den slibning, der er tilknyttet dette arbejde
 • Arbejde med elevatorer
 • Arbejde med materialer med asbest
 • Arbejde med asfaltmaterialer
 • Arbejde med epoxy og isocyanater
 • Arbejde med styren og polyesterstøbning
 • Arbejde som kølemontør
 • Arbejde som kedelpasser.

De vigtigste At-vejledninger

» Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet - At-vejledning F.1.7

Vejledningen handler om, hvornår og hvordan virksomheder eller personen selv skal søge om at få anerkendt udenlandske kvalifikationer, som fx kan være uddannelse og/eller erhvervserfaring. 

Læs eventuelt også

» Gaffeltruckførercertifikat - At-meddelelse 2.01.2
» Kranførercertifikat - At-vejledning B.2.1.1

De vigtigste bekendtgørelser

» Arbejdsmiljøfaglige uddannelser – Bekendtgørelse 1088, 2011, med senere ændringer
» Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet - 647 - 26. juni 2008 - med senere ændringer 

Uddannelseskrav

For nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter er det obligatorisk, at de skal deltage i arbejdsmiljøuddannelsen. Uddannelsen er af tre dages varighed og skal være gennemført senest tre måneder efter valget. Dette gælder både arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere. Arbejdsgiveren selv er dog undtaget.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Foruden den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal arbejdsgiveren tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse til medlemmerne af Arbejdsmiljøorganisationen. Den supplerende uddannelse skal give viden og kompetencer, som er relevante for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

Medlemmerne af Arbejdsmiljøorganisationen skal tilbydes 2 dags supplerende uddannelse inden for det første år efter arbejdsmiljøorganisationens etablering. Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for de første 9 måneder efter den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er afsluttet.

Hvert af de efterfølgende funktionsår skal medlemmerne af Arbejdsmiljøorganisationen tilbydes 1½ dags supplerende uddannelse. Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for samme funktionsår. De 1½ dags supplerende uddannelse skal tilbydes alle medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen – også dem der har den ”gamle” arbejdsmiljøuddannelse.

De supplerende uddannelser er et tilbud – ikke en pligt. Det er virksomheden, der skal afholde udgifterne til uddannelsen.


Senest opdateret 18-01-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.