lone-alstrup-arbejdsmiljoe

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

lal@tekniq.dk

7742 4221

Organisering af arbejdsmiljø

Arbejdsgiver er altid forpligtiget til at sikre, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed kan finde sted, uagtet størrelsen af virksomheden.

Der er en række ting, som lovgivningen kræver, virksomheden skal sørge for i forhold til samarbejdet omkring arbejdsmiljø: 

  • Have dialog med medarbejderne om arbejdsmiljø, herunder oprette arbejdsmiljøorganisation, hvor det er krævet, samt sikre, at medlemmerne har tid til at koordinere og udføre deres hverv
  • Sørge for at der foretages en årlig arbejdsmiljødrøftelse
  • Opfordre medarbejderne til at afholde valg til arbejdsmiljørepræsentant (AMR), hvor det er krævet
  • Udpege arbejdsledere til arbejdsmiljøorganisationen (AMO), hvor det er krævet
  • Sørge for at der udarbejdes arbejdspladsvurdering (APV) og kemiske risikovurderinger 
  • Instruere medarbejderne omkring arbejdsmiljøforhold i deres arbejdsopgaver og føre tilsyn med, at disse løses sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

samarbejde-om-arbejdsmiljoe
Krav om arbejdsmiljøorganisation

På baggrund af størrelsen af virksomheden, er der krav til, hvornår der skal oprettes AMO herunder arbejdsmiljøgrupper og –udvalg.

Læs mere
Samarbejde
Arbejdsledere og arbejdsmiljø-repræsentanter til AMO

Arbejdsgiver skal udpege arbejdsledere til AMO og er også ansvarlig for at opfordre til, at der bliver afholdt valg af AMR.

Læs mere
Kursus
Uddannelse

Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal gennemføre en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse.

Læs mere
Studerende
Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdsgiver skal sørge for, at der holdes en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Pligten gælder i alle virksomheder med ansatte. Hvis der findes en arbejdsmiljøorganisation i virksomheden, er det her, drøftelsen skal foregå.

Læs mere
Arbejdspladsvurdering
Arbejdspladsvurdering (APV)

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en Arbejdspladsvurdering (APV). En APV er en systematisk gennemgang og vurdering af alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden.

Læs mere
Hviletid, fridøgn og rådighedsvagt

Hviletid og fridøgn er reguleret i arbejdsmiljøloven og i EU's arbejdstidsdirektiv. I overenskomster er der yderligere aftalt betingelser der regulerer dette.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.