Arbejdspladsvurdering (APV)

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en Arbejdspladsvurdering (APV). En APV er en systematisk gennemgang og vurdering af alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden.

APV skal: 

  • Være skriftlig  
  • Udarbejdes i et samarbejde mellem arbejdsgiver og de ansatte eller arbejdsmiljøorganisation, hvor en sådan findes 
  • Omfatte alle arbejdsområder inkl. arbejde, der foregår uden for virksomhedens adresse
    - det skal således vurderes, om der på både faste og midlertidige arbejdspladser er arbejdsmiljøforhold, der skal håndteres 

Det er metodefrihed i forhold til, hvordan APV'en gennemføres, og Arbejdstilsynet skal ikke godkende APV'en. Hvis Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, kan de kontrollere, om virksomheden gennemfører APV-processen i overensstemmelse med lovgivningens krav. Hvis dette ikke er tilfældet, kan de afgive en reaktion. 

Der er lovkrav i forhold til, hvad APV skal indeholde, se links for vejledninger om indhold. 

APV'en skal revideres hvert 3. år, eller hvis der sker større forandringer i virksomheden, det kan eksempelvis være, hvis der indføres nye arbejdsprocesser eller metoder.

APV i forbindelse med risiko for smitte med coronavirus

TEKNIQ Arbejdsgiverne anbefaler, at virksomheder foretager en risikovurdering i forhold til de opgaver, hvor der kan være risiko for udsættelse for Covid-19. 

Risikovurderingen kan betyde, at virksomhedens APV skal justeres, derfor foreslåes følgende: 

  • Udpeg de arbejdsopgaver og -processer, hvor der er risiko for smitte
  • Oplist de situationer og forhold, der udgør en risiko i de enkelte opgaver/processer
  • Beskriv hvilke forholdsregler, der skal tages, fx med hensyn til hygiejne, håndvask, rengøring, afstand og kontakt samt aftaler med kunder
  • Instruer jeres medarbejdere i, hvordan de skal forholde sig og hvilke værnemidler, der stilles til rådighed, og hvordan disse skal bruges

Sørg for i forbindelse med smitterisiko at have fokus på håndhygiejne og gældende afstandskrav.  

Husk også i servicevogne at sørge for, at få vandbeholdere fyldt op, og at der er udleveret sæbe og engangshåndklæder alternativt, at der er udleveret håndsprit.   

Husk at lave ovenstående risikovurdering og eventuelle APV-tillæg med inddragelse af medarbejderne. 

» Læs mere om praktiske forholdsregler i forbindelse med Covid-19 i hhv.:


Senest opdateret 11-02-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.