lone-alstrup-arbejdsmiljoe

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

lal@tekniq.dk

7742 4221

Krav om arbejdsmiljøorganisation

Arbejdsgiver har pligt til at organisere samarbejdet om arbejdsmiljø og sikre, at samarbejdet fungerer og er effektivt i hverdagen.

I de virksomheder, hvor der er krav om en arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal arbejdsgiver tage initiativ til oprettelse og i samarbejde med medarbejderne aftale det antal arbejdsmiljøgrupper, der er nødvendigt for at sikre et effektivt arbejdsmiljøarbejde.  

AMO skal oprettes efter det såkaldte nærhedsprincip, der betyder at, AMO afspejler den almindelige organisering i virksomheden og de arbejdsfunktioner, der udføres. Arbejdsgiver skal sørge for, at virksomhedens øverste ledelse er repræsenteret i AMO.  

Der skal være lige mange arbejdsledere og AMR i organisationen. 

Det er arbejdsgivers ansvar, at der er tilstrækkelig viden, information og ressourcer til stede for medlemmerne i AMO, til at den kan håndtere opgaver og deltage i løsninger.  

På baggrund af størrelsen af virksomheden, er der krav til, hvornår der skal oprettes AMO herunder arbejdsmiljøgrupper og –udvalg.  

Virksomhedsstørrelse

Krav om arbejdsmiljøorganisation
0-9 medarbejdere
 
NEJ, krav om dialog
  
10-34 medarbejdere
JA, arbejdsmiljøgrupper

35 medarbejdere eller flere
JA, arbejdsmiljøudvalg og -grupper


Senest opdateret 11-02-2021

Oprettelse af arbejdsmiljø-organisation

oprettelse-af-arbejdsmiljoeorganisation

Download

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.