lone-alstrup-arbejdsmiljoe

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

lal@tekniq.dk

7742 4221

Arbejdsmiljøledelse

Arbejdmiljøcertifikat og arbejdsmiljøsystem

Flere og flere virksomheder oplever at der sættes krav til deres arbejdsmiljøarbejde fra kunder og samarbejdspartnere. Med et arbejdsmiljø-ledelsessystem kan virksomheden dokumentere, at der er styr på arbejdsmiljøet.

Et ledelsessystem tager udgangspunkt i at arbejdsgiveren og topledelsen har ansvaret for at håndtering af sikkerhed og sundhed er integreret i alle virksomhedens processer og projekter. To vigtige grundelementer i ledelsessystemet er risikoledelse og organisatorisk læring. Således er der fokus på at arbejdsopgaver vurderes i forhold til farer og at der proaktivt sættes ind over for risikofaktorer. Og så skal der være dialog mellem ledelse og medarbejdere for at sikre en god sikkerhedskultur og et styrket samarbejde.

Anerkendt ledelsesystem og kronesmiley

Hvis man får sit arbejdsmiljøledelsessystem gennemgået og godkendt af et eksternt certificeringsbureau kan certifikatet anerkendes af Arbejdstilsynet. Og man kan få tildelt en kronesmiley, denne vil fremgå af Arbejdstilsynets hjemmeside.
Arbejdstilsynet kan gennemføre undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, men vil som udgangspunkt ikke gennemføre risikobaseret tilsyn.

TEKNIQ Arbejdsgivernes "light model"

En lang række af TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder har ikke brug for et certificeret ledelsessystem for arbejdsmiljø. Men det kan være nødvendigt at kunne dokumentere nogle specifikke områder samt hvordan man arbejder strategisk og systematisk med arbejdsmiljø generelt. Derfor har TEKNIQ Arbejdsgiverne udviklet en "light model". 

Der er kun medtaget, hvad TEKNIQ Arbejdsgiverne vurderer er de absolut nødvendige dokumenter, hvis virksomheden skal kunne sandsynliggøre, at der er styr på arbejdsmiljøet. 

"Light modellen" har ingen formel status, men det vil alt andet lige styrke virksomhedens status på arbejdsmiljøområdet, at man i dagligdagen anvender en model, der sender et signal om, at man har styr på tingene. 

Dokumenterne i systemet er beregnet til, at man kan hente dem og selv udfylde dem med virksomhedens relevante oplysninger.


Senest opdateret 07-02-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.