lone-alstrup-arbejdsmiljoe

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

lal@tekniq.dk

7742 4221

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en Arbejdspladsvurdering (APV). En APV er en systematisk gennemgang og vurdering af alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden.

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV. Den skal være skriftlig og skal udarbejdes af virksomheden og arbejdsmiljøorganisationen i fællesskab. For små virksomheder under 10 ansatte skal APV laves mellem arbejdsgiver og de ansatte. Den lovpligtige APV er en vurdering af arbejdsmiljøet på virksomheden. APV’en er et ledelsesværktøj og giver overblik over virksomhedens arbejdsmiljø og mulighed for at sætte målrettet og forebyggende ind over for arbejdsmiljøet.

APV’en er ikke bare en forpligtelse, som virksomheden har i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. APV’en er et værktøj, som virksomheden kan bruge til at sætte sit arbejde med arbejdsmiljøet i system, og som kan bidrage til et godt arbejdsmiljø.

Der er fordele for virksomhederne i at have et godt arbejdsmiljø. Det kan nemlig medføre:

 • Færre omkostninger som følge af ulykker og erhvervsbetingede lidelser
 • Mindre sygefravær
 • Mindre udskiftning blandt medarbejderne
 • Øget arbejdsglæde, motivation og produktivitet.
Arbejdstilsynet skal ikke godkende APV’en. De fører tilsyn med, at virksomheden gennemfører APV-processen i overensstemmelse med lovgivningens krav.
Virksomheden kan selv vælge de metoder og redskaber, som den vil bruge til at gennemføre APV’en. 

APV skal altid omfatte: 

 • Kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold
 • Vurdering af de kortlagte problemer
 • Prioritering af problemerne
 • Handlingsplan, der beskriver hvordan, hvornår og af hvem problemet løses
 • Opfølgning på handleplanen 

Arbejdspladsvurderingen skal fornys hvert 3. år, eller hvis der sker større forandringer eller indføres nye arbejdsprocesser eller metoder.

.

APV for coronasmitte

TEKNIQ Arbejdsgiverne anbefaler, at virksomhederne foretager en risikovurdering, der kan være en udvidelse deres almindelige APV (Arbejdspladsvurdering) med vurderingen af udsættelse for smitterisiko fra corona. Vi foreslår følgende:

 • Udpeg de arbejdsopgaver og -processer, hvor der er risiko for smitte
 • Oplist de situationer og forhold, der udgør en risiko i de enkelte opgaver/processer
 • Beskriv hvilke forholdsregler, der skal tages, fx med hensyn til hygiejne, håndvask, rengøring, afstand og kontakt samt aftaler med kunder
 • Instruer jeres medarbejdere i, hvordan de skal forholde sig og hvilke værnemidler der stilles til rådighed, og hvordan disse skal bruges

Det kan være en udfordring at få fat i håndsprit, hvilket betyder at der skal fokus på vask af hænder. Så sørg at få vandbeholdere i bilerne fyldt op, og at der er udleveret sæbe og engangshåndklæder.

Husk at lave ovenstående risikovurdering med inddragelse af medarbejderne.


Senest opdateret 02-04-2020