lone-alstrup-arbejdsmiljoe

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

lal@tekniq.dk

7742 4221

Samarbejde om arbejdsmiljø

arbejdsmiljoe-samarbejde

Rammer og regler for arbejdsmiljøarbejdet afhænger af størrelsen på virksomheden.

1 - 9 ansatte

Virksomheder med 1-9 ansatte har pligt til at samarbejde om arbejdsmiljø, men de har ikke pligt til at oprette en arbejdsmiljøorganisation. Samarbejdet om sikkerhed og sundhed sker ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, eventuelle arbejdsledere og de øvrige ansatte. 

Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for at de ansatte får alle nødvendige oplysninger om sikkerhed og sundhed.

10 - 34 ansatte

I virksomheder med 10-34 ansatte skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation. Denne består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsgiveren eller en repræsentant for arbejdsgiveren som formand.  Således består organisationen af minimum 3 personer.  

Antallet af ansatte i virksomheden omfatter alle der ikke er arbejdsledere. Vikarer regnes med i arbejdsstyrken i den virksomhed, hvor de arbejder som vikarer. 

Der skal mindst være samme antal arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i organisationen. 

Arbejdsmiljøorganisation skal varetage både de strategiske og de daglige opgaver.

35 eller flere ansatte

Virksomheder med over 35 ansatte skal etablere en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer bestående af en eller flere arbejdsmiljøudvalg og et eller flere arbejdsmiljøgrupper.

Arbejdsgiveren fastsætter, i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne, det nødvendige antal arbejdsmiljøgrupper herunder antallet af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter, således at organisationen kan løse sine opgaver tilfredsstillende og så tæt på opgaverne som muligt.

Der skal mindst være samme antal arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i organisationen.

Det strategiske arbejdsmiljøarbejde varetages i Arbejdsmiljøudvalget og arbejdsmiljøgrupperne tager sig af de daglige arbejdsmiljøopgaver.

Alle virksomheder

En gang om året skal alle virksomheder holde en arbejdsmiljødrøftelse. Denne skal omfatte opnåelse af årets mål samt fastlæggelse af næste års mål, hvordan samarbejdet fungerer samt arbejdsmiljøplaner for det kommende år. Derudover skal det drøftes om der er viden nok på arbejdsmiljøområdet i virksomheden. Det skal skriftligt kunne dokumenteres overfor Arbejdstilsynet at drøftelsen har fundet sted.

Særligt for Byggepladser og midlertidige arbejdssteder

For byggepladser og skiftende arbejdssteder skal sikkerhedsarbejdet organiseres, når virksomheden i mere end 14 dage beskæftiger fem eller flere ansatte på pladsen.


Senest opdateret 29-09-2020

Oprettelse af arbejdsmiljø-organisation

oprettelse-af-arbejdsmiljoeorganisation

Download

Gratis e-bog: Sådan organiseres arbejdsmiljøet

Sådan organiseres arbejdsmiljøet

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.