Arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøsystem

Arbejdmiljøcertifikat og arbejdsmiljøsystem

Et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat indebærer, at virksomheden som udgangspunkt slipper for Arbejdstilsynets tilsynsbesøg. Samtidig sætter flere og flere fokus på arbejdsmiljøet i de virksomheder, de indgår aftaler med. Derfor er det en god ide at kunne dokumentere, at der er styr på arbejdsmiljøet.

Anerkendt certificering og kronesmiley

For at et arbejdsmiljøcertifikat kan anerkendes af Arbejdstilsynet, skal det være udstedt af et akkrediteret certificerings- eller inspektionsorgan. Hvis en virksomhed har erhvervet sig et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, kan blive registreret på Arbejdstilsynets hjemmeside, og få tildelt et symbol på certificeringen – en kronesmiley.

TEKNIQs "light model"

Da en lang række af TEKNIQs medlemsvirksomheder ikke har brug for et egentligt arbejdsmiljøcertifikat, har TEKNIQ udviklet et særligt arbejdsmiljøsystem - en "light model".

I forhold til et egentligt arbejdsmiljøcertifikat er der langt mindre papir i "light modellen". Der er kun medtaget, hvad TEKNIQ vurderer er de absolut nødvendige dokumenter, hvis virksomheden skal kunne sandsynliggøre, at der er styr på arbejdsmiljøet.

"Light modellen" har ingen formel status, men det vil alt andet lige styrke virksomhedens status på arbejdsmiljøområdet, at man i dagligdagen anvender en skriftlig model, der sender et signal om, at man har styr på tingene.

Dokumenterne i systemet er beregnet til, at man kan hente dem og selv udfylde dem med virksomhedens relevante oplysninger.


Senest opdateret 23-09-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.