Arbejdsmiljødrøftelse

Studerende

Ifølge Arbejdsmiljøloven skal alle virksomheder holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse.

En arbejdsmiljødrøftelse skal indeholde følgende punkter: 

  1. Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år. 
  2. Fastlægge hvordan samarbejdet skal foregå. 
  3. Vurdere om det foregående års mål er nået. 
  4. Fastlægge mål for det kommende års samarbejde. 
  5. Virksomheder med under 10 ansatte, som ikke har en AMO, skal også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.
Har virksomheden en arbejdsmiljøorganisation (AMO), er det her, drøftelsen skal foregå.
I de små virksomheder - til og med 9 ansatte og uden en AMO – skal drøftelsen foregå med de ansatte. 

Hvis arbejdsmiljødrøftelsen undlades

Hvis Arbejdstilsynet konstaterer, at drøftelsen ikke har fundet sted, har virksomheden tre måneder til at gøre det. 
Hvis drøftelsen stadig ikke er afholdt inden for de tre måneder, risikerer virksomheden et påbud.


Senest opdateret 23-09-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.