lone-alstrup-arbejdsmiljoe

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

lal@tekniq.dk

7742 4221

Arbejdspladsvurdering - APV

Arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en ArbejdsPladsVurdering (APV). APV er en systematisk gennemgang og vurdering af de ansattes arbejdsmiljø.

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Arbejdspladsvurderingen skal udarbejdes af virksomheden og arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i fællesskab. Den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV) er en vurdering af arbejdsmiljøet på virksomheden. APV’en er et ledelsesværktøj og giver overblik over virksomhedens arbejdsmiljø og mulighed for at sætte målrettet og forebyggende ind over for arbejdsmiljøet.

APV’en er ikke bare en forpligtelse, som virksomheden har i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. APV’en er et værktøj, som virksomheden kan bruge til at sætte sit arbejde med arbejdsmiljøet i system, og som kan bidrage til et godt arbejdsmiljø.

Der er fordele for virksomhederne i at have et godt arbejdsmiljø. Det kan nemlig medføre:

  • Færre omkostninger som følge af ulykker og erhvervsbetingede lidelser
  • Mindre sygefravær
  • Mindre udskiftning blandt medarbejderne
  • Øget arbejdsglæde, motivation og produktivitet.
Virksomheden kan selv vælge de metoder og redskaber, som den vil bruge til at gennemføre APV’en.

Arbejdstilsynet skal ikke godkende APV’en, men fører tilsyn med, at virksomheden gennemfører APV-processen i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Arbejdspladsvurderingen skal fornys hvert 3. år, eller hvis der sker større forandringer eller indføres nye arbejdsprocesser eller metoder.


Senest opdateret 24-01-2020