Social sikring

Hvad er social sikring?

Social sikring er din mulighed for at bevare din ret til danske sociale ydelser (dagpenge, barsel, pension børneydelser mm), når mens du arbejder i udlandet. Da man ikke automatisk er omfattet af denne ordning, selvom man bor i Danmark og har dansk statsborgerskab, skal man søge om fortsat at være dækket, hvis man i kortere eller længere perioder er udstationeret i forbindelse med sit arbejde. Dette gæler også for helet korte udstationeringsperioder.

Hvordan får man social sikring?

Social sikring søges gennem virk.dk. Det er både virksomheder og personer, der kan søge. Når du er udstationeret, skal du sørge for at have din afgørelse på dig, så du kan fremvise den på opfordring fra det lokale arbejdstilsyn. Ansøgninger om social sikring, kan søges for to år. 

Læse mere om social sikring her:

Læs mere virk.dk
Læs mere på borger.dk

Eller kontakt TEKNIQ Arbejdsgiverne.

 


Senest opdateret 09-12-2019

Lise Daldorph

Chefkonsulent, industri

lda@tekniq.dk

6317 3368

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.