Udenrigsministeriet (Trade Council)

Udenrigsministeriet kan servicere med:

Told, toldforhold og -analyser, tariffer og afgifter

 • Her informerer vi om 3. landes toldsatser for varer eksporteret herfra EU eller varer eksporteret fra et 3. land til et andet 3. land. 
 • Toldberegningsgrundlaget i de forskellige lande inkl. andre importafgifter udover tolden.
 • Toldanalyser, der indeholder informationer om toldsatser iforhold til de forskellige frihandelsaftaler som EU har indgået med 3. lande eller toldsatser indgået bilateralt mellem 3. lande. Sådanne analyser er større opgaver som virksomheder ønsker at få lavet når behovet for et nyt produktionsland og indkøbssted opstår eller optimere virksomhedens nuværende logistik set up iforbindelse med at se på besparelse af toldomkostninger. Se bl.a. vedhæftet en liste over de lande som EU har en frihandelsaftale med. 
 • Vejleder om brug af EU´s frihandelsaftaler. Læs mere om det her i det elektroniske TC magasin ’indsigter’: www.thetradecouncil.dk/indsigter/frihandel 

Momsregler

 • Momsregler ved handel med EU lande
 • Momsregler ved handel med 3. lande.

Dokumentkrav

 • Hvilket obligatoriske eksportdokumenter inkl. certifikater, oprindelsesbevis osv. skal med en forsendelse til de forskellige lande. 
 • Hvilken krav er der til  forskellige eksportdokumenter og hvad skal de indeholde af informationer.
 • Legaliseringskrav

Valutabestemmelser

 • Hvilken valuta skal anvendes ved handel. 
 • Toldværdireglerne

Import- eller eksportlicenser

 • Krav om import/eksportlicense for visse varer i bestemte lande.

Transportbestemmelser

 • Spørgsmål indenfor Incorterms 2010 klausuler

Tekniske forholdsregler

 • Information om obligatoriske mærknings- og produktbestemmelser. 
 • Inspektionskrav 

Handelshindringer i 3. lande

 • At der opkræves en højere told end WTO bunden sats.
 • At sætte importforbud mod et bestemt produkt
 • At sætte specifikke retningslinjer om hvor en bestemt varer må fortoldes i landet osv.
En handelshindring er pr. definition en overtrædelse af de internationale handelsregler som er vedtaget i WTO. Hvis vi vurderer at et land overtræder handelsreglerne så kan vi forsøge at løse disse handelshindringer enten i EU regi eller via WTO spor.

Mere information om told- og eksporttekniskvejledning kan du få på dette link: www.thetradecouncil.dk/services/eksport/toldreglerSenest opdateret 07-01-2021

edward-lorentzen-tekniq-arbejdsgiverne

Edward Lorentzen

Industrikonsulent

elo@tekniq.dk 

7742 4270

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.