Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs_og_leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser er handelsbetingelser mellem sælger og kunde. Disse betingelser kan variere, da det ikke er et fast regelsæt.

Handel med varer

Handel med løsøre, fx materialer, komponenter og dagligvarer, reguleres i købeloven. Købeloven regulerer derfor også handel mellem installatør og grossist samt detailsalg mellem installatør og kunde. 

Entrepriser

Købeloven regulerer ikke aftaler om opførelse af bygninger eller anlæg på fast ejendom. Sådanne aftaler reguleres slet ikke ved lov. I stedet kan parterne vælge at bruge et af de udbredte aftaledokumenter: AB 92 og ABT 93.

Salgs- og leveringsbetingelser

Når salgs- og leveringsbetingelser er aftalt, gælder de normalt forud for købelovens regler.

Salgs- og leveringsbetingelser er meget udbredte. Fx har de fleste grossister deres egne salgs- og leveringsbetingelser. Installatøren kan også udvikle sine egne salgs- og leveringsbetingelser.

Salgs- og leveringsbetingelser er sælgers individuelle handelsbetingelser. De kan være udformet af sælger eller sælger kan vælge at anvende hele eller dele af mere bredt anvendte betingelser, fx NL 17, NLM 94 eller Orgalime. 

Med salgs- og leveringsbetingelser regulerer man væsentlige vilkår ved handlen som fx forsinkelse, mangler og reklamationsmuligheder. 

Byggeleveranceklausul

Installatøren skal være opmærksom på, at AB 92, ABT 93, AB 18 og AB Forenklet stiller krav til leveringsvilkårene for materialer, installatøren leverer som en del af entreprisen. Disse materialer skal leveres på særlige vilkår i forhold til installatørens leverandør, fx grossisten.

Byggeleveranceklausulen består af en række krav, fx den 5-årige reklamationsfrist fra tidspunktet hvor byggeriet afleveres. De forskellige krav er gengivet i AB 92, ABT 93, AB 18 og AB Forenklet.

Forbruger

Ved detailsalg til forbrugere kan købeloven ikke fraviges til skade for forbrugeren. Fx kan man ikke aftale en kortere reklamationsfrist end købelovens toårige reklamationsfrist.


Senest opdateret 30-06-2020

Stig Høding

Stig Høding

Advokat

7741 1572

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560
2613 0828

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.