Information om coronasituationen

Herunder kan du få svar på de mest stillede spørgsmål om virksomhedernes håndtering af coronasituationen. Du er også altid velkommen til at kontakte TEKNIQ Arbejdsgiverne på telefon 4343 6000.

SENESTE  17. juni: Der er indgået en politisk aftale om, at isolationskravene og testkravene ved indrejse til Danmark lempes væsentligt. Ændringerne træder i kraft den 26. juni 2021, og udgør den fjerde og sidste fase i den gradvise genåbning for rejseaktiviteter, hvor Danmark overgår til en coronapas-baseret tilgang til rejser i EU- og Schengenområdet. Læs mere her.

10. juni: Der er i nat indgået en politisk aftale om udfasning af de danske corona-restriktioner. Det betyder, at alle restriktioner gradvist vil blive udfaset hen over de kommende måneder, og fra 1. september 2021 vil alle restriktioner – undtagen i nattelivet og ved større udendørs arrangementer, indendørs stående arrangementer og rejser til og fra Danmark – være ophævet. Læs mere her.

19. maj: Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en sommer- og erhvervspakke på 1,65 mia. kr. Samtidig ophører de generelle hjælpepakker den 1. juli 2021 og erstattes af nye ordninger til særligt udsatte virksomheder. Læs mere her.

4. maj: I nat blev der indgået en aftale om yderligere genåbning af Danmark. Det betyder bl.a., at alle eleverne i grundskolen kan vende tilbage på fuld tid. Desuden åbner konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål med krav om coronapas og op til 1.000 deltagere i sektioner af 500 personer. Læs mere her.

4. maj: BFA Bygge & Anlæg har opdateret coronavejledningerne om forebyggelse af smitte på byggepladser og i private hjem pga. nye retningslinjer om afstandskrav samt udluftning/ventilation, når man mødes fysisk. Se de opdaterede vejledninger her.

30. april: Der er nu åbnet for, at virksomheder kan starte på deres slutafregning af lønkompensation for perioden 9. marts til 29. august 2020. Læs mere

indrejse-restriktioner-medarbejdere
Indrejserestriktioner

Læs mere om:
• krav om test og isolation for alle efter indrejse
• pligt for arbejdsgiver til, at sikre test af virksomhedens tilrejsende arbejdskraft

Læs mere
krav-til-boligforhold-corona
COVID-19 og boligforhold

Fra den 2. februar har arbejdsgivere, der stiller en bolig til rådighed for sine ansatte, pligt til at sikre, at boligen opfylder de i loven fastsatte krav om fx afstandskrav og instruktion om rengøring m.m.

Læs mere
maa-man-bede-sine-ansatte-om-at-lade-sig-teste
Test af ansatte

Den enkelte arbejdsgiver kan kræve, at dennes ansatte lader sig teste, og at den ansatte hurtigst muligt oplyser arbejdsgiveren om resultatet af testen.

Læs mere
regler-for-mundbind
Brug af mundbind

Siden den 29. oktober har der været krav om at bære mundbind i indendørs lokaler, hvor der er offentlig adgang, men hvordan er reglerne for de enkelte virksomheder? Og er der forskel?

Læs mere
loenkompensation
Lønkompensation og særlige regler for afvikling af ferie

Læs om reglerne for lønkompensation, slutafregning og særlige regler for afvikling af ferie.

Læs mere
sygefravaer-corona-sygedagpenge-refusion
Sygefravær og mulighed for sygedagpenge-refusion

Læs mere om refusion for lønmodtagere med visse typer af fravær pga. COVID-19.

Læs mere
god-adfaerd-under-corona-og-ferierejser-uden-for-danmark
God adfærd under Corona og ferierejser uden for Danmark

Download personalecirkulære omhandlende en række forskellige forhold, der kan være relevante at understrege betydningen af [...]

Læs mere
opsigelse-ferie
Opsigelse og ferie

Som led i arbejdstilrettelæggelsen i forbindelse med coronavirussen var det under ”særlige omstændigheder” muligt at varsle ferieafholdelse med det samme.

Læs mere
laerlinge-og-erhvervsskoler
Lærlinge og erhvervsskoler

Læs om coronarestriktionernes betydning for lærlinge og AMU-kursister på erhvervsskoler her.

Læs mere
hjemsendelse-dagpenge
Hjemsendelse på dagpenge (el- og industriområdet)

Hjemsendelsesmulighederne er ophørt

Læs mere
beskaeftigelsesindsats
Indskrænket beskæftigelsesindsats

Læs mere om løntilskud, virksomhedspraktik og opkvalificeringsforløb.

Læs mere
kompensation-faste-udgifter
Kompensation for virksomhedens faste udgifter

Læs mere om mulighederne for kompensation for faste omkostninger med og uden revisorerklæring.

Læs mere
kompensation-selvstaendige
Kompensation til selvstændige

Selvstændige og freelancere kan få kompenseret 90% af deres tab dog mx 23.000 kr. pr. måned. Selvstændige omfattet af forbuddet mod af at holde åbent kan få dækket 100% [...]

Læs mere
forholdsregler-byggepladaser
Forholdsregler på arbejds- og byggepladsen

Alle virksomheder bedes om at tage de nødvendige foranstaltninger, samt holde deres medarbejdere orienterede om dem, for at forhindre, at virussen spreder sig i virksomheden.

Læs mere
arbejdsfordeling-under-corona
Arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling er en nedsættelse af arbejdstiden i en tidsbegrænset periode. OBS: Reglerne om arbejdsfordeling kan være forskellige fra overenskomst til overenskomst.

Læs mere
hjaelpepakke-eksportvirksomheder
Hjælp til eksportvirksomheder

Hjælpepakken ’Aftale om COVID-19-initiativer’ blev lanceret den 19. marts og rummer initiativer for 100 milliarder kroner, bl.a. hjælp til eksportvirksomheder.

Læs mere
udskyde-moms-skat-virksomheder
Låneordninger og udskydelse af frister for moms og skat

Folketinget har vedtaget flere lovforslag i forbindelse med corona-situationen, som bl.a. har til formål at holde hånden under dansk erhvervsliv og lette presset på virksomhedernes likviditet.

Læs mere
tilskud-efteruddannelse-corona
Efteruddannelse

Mange virksomheder og ansatte i installations-branchen og metalindustrien er i en særlig situation på grund af COVID-19. Hvis der er problemer med mangel på opgaver, kan det være en god lejlighed til at opkvalificere medarbejderne.

Læs mere
corona-udskyder-arbejdet
Corona og kontraktforhold

Kan virksomhederne holdes ansvarlige for eventuelle forsinkelser, eller om de er omfattet af force majeure? Læs om coronasituationen ift. entrepriseforhold, varehandel og offentlige indkøb.

Læs mere
garantiordning-smv
Garantiordning og rentefrie lån for SMV'er

Er din virksomhed ramt på indtjeningen som følge af COVID-19, kan Vækstfonden stille garanti for nye lån eller driftskreditter, som ydes af dit finansieringsinstitut.

Læs mere
afskedigelse-g-dage-i-forbindelse-med-corona
Afskedigelse og G-dage

På grund af Coronakrisen har regeringen foretaget en række ændringer af arbejdsløshedslovgivningen. Læs mere om udbetaling af G-dage her.

Læs mere
persondatareglerne coronavirus
COVID-19 og persondatareglerne

Ifølge persondatareglerne skal behandlingen af oplysninger om medarbejdernes sygdom på grund af COVID-19 overholde databeskyttelsesforordningens generelle principper.

Læs mere
hvordan-haandterer-virksomheder-coronavirus
Status for hjælpepakkerne

Få overblik over hvornår hjælpepakkerne udløber og fristerne for at ansøge.

Læs mere
instruktion arbejdsmiljø
Procedure når medarbejdere har været i tæt kontakt med en smittet

Mange medlemmer er i tvivl om, hvornår medarbejdere skal i selvisolation osv.

Læs mere
Christiansborg
Rammeaftale på plads for kommende sommer- og erhvervspakke

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en rammeaftale forud for de kommende forhandlinger om en sommer- og erhvervspakke.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.