Information om coronasituationen

Herunder kan du få svar på de mest stillede spørgsmål om virksomhedernes håndtering af coronasituationen. Du er også altid velkommen til at kontakte TEKNIQ Arbejdsgiverne på telefon 4343 6000.

SENESTE  6. juli: TEKNIQ Arbejdsgiverne er blevet orienteret om, at det fra centralt hold er besluttet, at den særlige testpraksis, der er etableret i Gedser, Rødby og Helsingør for udlændinge uden en negativ COVID-19-test, som hverken har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, afvikles. Læs mere her.

5. juli: Fra og med mandag den 5. juli anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med smitteopsporing ikke længere isolation af nære kontakters nære kontakter (3. led) til smittede med delta-varianten. Læs mere her.

1. juli: Loven om sygedagpengerefusion er ikke blevet forlænget. Det betyder, at muligheden for refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag som følge af covid-19 bortfalder fra 1. juli 2021. Læs mere her.

1. juli: Folketinget har forlænget flere af de love, som er vedtaget i forbindelse med corona. Nu gælder de frem til den 1. november 2021. Det drejer sig om:

  • Lov om arbejdsgiverens adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19 mv.
  • Lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte 
  • Lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark
Dog er loven om sygedagpengerefusion ikke blevet forlænget. Det betyder, at muligheden for refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag som følge af covid-19 bortfalder fra 1. juli 2021. Læs mere her.

17. juni: Der er indgået en politisk aftale om, at isolationskravene og testkravene ved indrejse til Danmark lempes væsentligt. Ændringerne træder i kraft den 26. juni 2021, og udgør den fjerde og sidste fase i den gradvise genåbning for rejseaktiviteter, hvor Danmark overgår til en coronapas-baseret tilgang til rejser i EU- og Schengenområdet. Læs mere her.

indrejse-restriktioner-medarbejdere
Indrejserestriktioner

Læs mere om:
• krav om test og isolation for alle efter indrejse
• pligt for arbejdsgiver til, at sikre test af virksomhedens tilrejsende arbejdskraft

Læs mere
krav-til-boligforhold-corona
Regler om COVID-19 og boligforhold

Fra den 2. februar har arbejdsgivere, der stiller en bolig til rådighed for sine ansatte, pligt til at sikre, at boligen opfylder de i loven fastsatte krav om fx afstandskrav og instruktion om rengøring m.m. Reglerne er i juni blevet forlænget af Folketinget til og med den 31. oktober 2021.

Læs mere
maa-man-bede-sine-ansatte-om-at-lade-sig-teste
Test af ansatte

Den enkelte arbejdsgiver kan kræve, at dennes ansatte lader sig teste, og at den ansatte hurtigst muligt oplyser arbejdsgiveren om resultatet af testen. Modsat er der en ekstremt begrænset mulighed for at pålægge, at en ansat af hensyn til arbejdets udførsel skal være vaccineret.

Læs mere
Vaccination i arbejdstiden?

Det er TEKNIQ Arbejdsgiverne vurdering, at vaccination som udgangspunkt ikke skal ske i arbejdstiden.

Læs mere
regler-for-mundbind
Brug af mundbind

Læs mere
god-adfaerd-under-corona-og-ferierejser-uden-for-danmark
God adfærd under Corona og ferierejser uden for Danmark

Download personalecirkulære omhandlende en række forskellige forhold, der kan være relevante at understrege betydningen af [...]

Læs mere
laerlinge-og-erhvervsskoler
Lærlinge og erhvervsskoler

Læs om coronarestriktionernes betydning for lærlinge og AMU-kursister på erhvervsskoler her.

Læs mere
forholdsregler-byggepladaser
Forholdsregler på arbejds- og byggepladsen

Alle virksomheder bedes om at tage de nødvendige foranstaltninger, samt holde deres medarbejdere orienterede om dem, for at forhindre, at virussen spreder sig i virksomheden.

Læs mere
hjaelpepakke-eksportvirksomheder
Hjælp til eksportvirksomheder

Læs mere om de forskellige muligheder for Covid19-hjælp til eksportvirksomheder.

Læs mere
udskyde-moms-skat-virksomheder
Udskydelse af frister for moms og skat

Læs mere om de udskudte frister for for A-skat, am-bidrag, moms, B-skat, acontoskat, lønsumsafgift og oplysningsskema.

Læs mere
corona-udskyder-arbejdet
Corona og kontraktforhold

Kan virksomhederne holdes ansvarlige for eventuelle forsinkelser, eller om de er omfattet af force majeure? Læs om coronasituationen ift. entrepriseforhold, varehandel og offentlige indkøb.

Læs mere
Covid-19-garanti for SMV'er

Vækstfonden kan stille garanti for nye lån, driftskreditter og garantier til små og mellemstore virksomheder, der oplever eller forventer at opleve et omsætningstab på minimum 30 pct. som følge af spredningen af COVID-19.

Læs mere
persondatareglerne coronavirus
COVID-19 og persondatareglerne

Ifølge persondatareglerne skal behandlingen af oplysninger om medarbejdernes sygdom på grund af COVID-19 overholde databeskyttelsesforordningens generelle principper.

Læs mere
Christiansborg
Rammeaftale på plads for kommende sommer- og erhvervspakke

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en rammeaftale forud for de kommende forhandlinger om en sommer- og erhvervspakke.

Læs mere
Flere covid-19-love forlænges

Folketinget har forlænget flere af de love, som er vedtaget i forbindelse med corona. Nu gælder de frem til den 1. november 2021. Det drejer sig om:

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.