God adfærd under Corona og ferierejser uden for Danmark

TEKNIQ Arbejdsgiverene har udarbejdet et personalecirkulære, der omhandler en række forskellige forhold, der kan være relevante at understrege betydningen af, henset til de alvorlige konsekvenser coronasmitten kan få for den enkelte medlemsvirksomhed.

I cirkulæret oplyses bl.a. om krav til adfærd i forbindelse med arbejdets udførsel, hvordan man skal agere i tilfælde af smitte med corona, og hvordan en ansat er stillet i forbindelse med ferie uden for Danmarks grænser.

Det skal understreges, at såfremt man fx finder det påkrævet at pålægge sine ansatte at lade sig teste, fordi en kunde stiller krav herom, gælder der særlige regler, læs mere her. Derudover gælder der særlige testkrav til tilrejsende arbejdskraft, læs mere her.


Senest opdateret 02-07-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.