Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Afskedigelse og G-dage

På grund af coronakrisen har regeringen foreslået en række ændringer af arbejdsløshedslovgivningen. Det vil blandt andet betyde, at virksomheden ikke skal betale for den første og anden ledighedsdag (G-dage) til en hjemsendt medarbejder.

Muligheden for fritagelse for G-dage ved hjemsendelse udløber den 18. marts 2021.

Du kan herunder få svar på de mest stillede spørgsmål vedr. afskedigelse og G-dage (klik for at folde ud).

Spørgsmål om betaling af G-dage

Betalingen af G-dage ved arbejdsfordeling iht. overenskomst og hjemsendelse (herunder grundet vejrlig) iht. overenskomst er midlertidigt suspenderet til og med 18. marts 2021. Suspenderingen omfatter ikke betalingsforpligtelsen i forbindelse med opsigelser, som er uændret.

Ved arbejdsfordeling iht. Lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19, skal der for betales 3 gange G-dage pr. påbegyndt måned med arbejdsfordeling. Dækker arbejdsfordelingen ikke en hel måned, udbetales godtgørelse i forhold til antallet af dage, medarbejderen er omfattet af arbejdsfordelingen i den pågældende måned. Der afrundes til nærmeste halve godtgørelsesdag. For månedslønnede udbetales G-dagene sammen med lønudbetalingen, som dækker den pågældende måned med arbejdsfordeling. For 14-dageslønnede, skal udbetalingen derimod ske hurtigst muligt, dog senest ved 2. lønudbetaling efter ledighedsdagene, som der ydes G-dage for.


Senest opdateret 16-02-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.