Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling er en nedsættelse af arbejdstiden i en tidsbegrænset periode. OBS: Reglerne om arbejdsfordeling kan være forskellige fra overenskomst til overenskomst.

Reglerne uændrede, men afhængig af overenskomst.

Du kan herunder få svar på de mest stillede spørgsmål vedr. arbejdsfordeling (klik for at folde ud).

Spørgsmål om arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling er en nedsættelse af arbejdstiden i en tidsbegrænset periode. Den kan være et godt alternativ til egentlige opsigelser af ansatte og kan være aktuel i de situationer, hvor virksomheden enten vurderer, at ordrenedgangen er midlertidig - eller ikke har overblik over omfanget af de driftsmæssige udfordringer, som virksomheden står overfor.

En arbejdsfordeling betyder, at de ansatte skal være til rådighed for arbejdsmarkedet i de perioder, hvor de er på arbejdsfordeling.
De ansatte får dagpenge og har derfor pligt til at påtage sig andet arbejde uanset gældende opsigelsesvarsler. Ansatte, der ikke er dagpengeberettigede, vil som udgangspunkt kunne få kontanthjælp.

Regeringen har i forbindelse med coronakrisen lempet reglerne for anvendelse af arbejdsfordeling. Blandt andet kan den etableres hurtigere og der er mere fleksibilitet i forbindelse med tilrettelæggelse og ændring af de mulige cyklusser.

OBS: Reglerne om arbejdsfordeling kan være forskellige fra overenskomst til overenskomst. Derfor opfordres virksomhederne til at kontakte TEKNIQ Arbejdsgiverne, inden der etableres arbejdsfordeling for at drøfte og sikre, at ordningen anvendes korrekt.

Som udgangspunkt kan en arbejdsfordeling højest strække sig over 13 uger inden for 12 sammenhængende måneder.

Arbejdsfordelingen skal enten omfatte hele virksomheden, en afdeling af virksomheden eller en produktionsenhed.

Virksomheden skal udfylde to blanketter: AR 292 og AR 293 – én blanket med den enkelte ansattes navn og cpr-nummer, og én blanket om fordelingsperioder. Blanketterne kan hentes på info.jobnet.dk/blanketter
Foruden udfyldelsen af ovennævnte blanketter anbefales det, at der også udfærdiges en aftale mellem medarbejderen og virksomheden om arbejdsfordelingen. Således sikres der klarhed om den indgåede aftale om arbejdsfordeling. TEKNIQ Arbejdsgiverne har til det formål udarbejdet skabeloner for hhv. el-området, industriområdet og vvs-området.

Arbejdsfordelingen skal indberettes til det lokale jobcenter. Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret senest samtidig med, at den træder i kraft.

! Bemærk særlig procedure for ansatte dækket af VVS-overenskomsten i forbindelse med iværksættelse, ændring eller afslutning af arbejdsfordeling.

Forinden arbejdsfordelingen kan indledes eller ændres, skal organisationerne godkende den aftalte arbejdsfordeling.

For at sikre en så smidig proces som mulig er det aftalt med Blik- og Rørarbejderforbundet, at de udfyldte blanketter (AR 292 og AR 293) først skal sendes til godkendelse til Stig Søllested, næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet. Forbundet har oplyst, at det vil behandle de indkomne aftaler meget hurtigt. 

Når I har modtaget en meddelelse fra forbundet om, at de har godkendt den aftalte arbejdsfordeling, kan der ske fremsendelse til det lokale jobcenter, hvorefter arbejdsfordelingen kan træde i kraft straks, hvis den er planlagt til mindre end 13 uger.

Fremsendelse til Blik- og Rørarbejderforbundet skal ske pr. mail til sts@blikroer.dk.

! HUSK at Blik- og Rørarbejderforbundet også skal orienteres om ophør af arbejdsfordeling. Orientering skal fortsat ske pr. mail til sts@blikroer.dk.

TEKNIQ Arbejdsgiverne finder, at Blik- og Rørarbejderforbundets godkendelse er tilstrækkelig, hvorfor der ikke skal ske fremsendelse til TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Der er mulighed for at opdele arbejdsfordelingen i følgende perioder:

 • Arbejdstiden skal være nedsat med mindst to hele dage pr. uge
 • 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed
 • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed
 • 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.

En arbejdsfordeling kan ikke etableres ved at nedsætte den daglige arbejdstid, eller ved at ledigheden er mindre end 2 hele dage pr. uge. 

Som noget nyt er det muligt for virksomheden at skifte til en anden af de anførte mulige tilrettelæggelser af en arbejdsfordeling, når en cyklus i en arbejdsdeling er afsluttet. Det er vigtigt, at virksomhederne er opmærksomme på denne fleksibilitet, da det kan optimere arbejdstilrettelæggelsen. 

Dette kommer an på, hvilken overenskomst der er tale om, og det anbefales derfor at kontakte TEKNIQ Arbejdsgiverne for yderligere information. 

Hvorvidt den enkelte medarbejder skal acceptere arbejdsfordeling afhænger af, om medarbejderen er timelønnet a), eller er funktionær / ansat som funktionærlignende medarbejder b).

 1. Skal timelønnede medarbejdere deltage i arbejdsfordeling?
  Det er tilstrækkeligt, at hovedparten af de berørte medarbejdere er indforstået med arbejdsfordeling. En timelønnet medarbejder kan principielt nægte at deltage i arbejdsfordeling, men hvis der blandt de øvrige berørte kollegaer kan mønstres et flertal for at indgå en sådan aftale, vil medarbejderen blive omfattet af arbejdsfordelingen.

  Hvis der på den pågældende arbejdsplads er valgt en tillidsrepræsentant skal aftalen principielt indgås med tillidsrepræsentanten, men som arbejdsgivere opfordres I til at gå i dialog med jeres medarbejdere.
 2. Kan funktionærer og funktionærlignende medarbejdere indgå i arbejdsfordeling?
  Ja, funktionærer og funktionærlignende medarbejdere kan deltage i arbejdsfordeling. Det forudsætter dog, at hver enkelt funktionær/funktionærlignende medarbejder giver sin accept/sit samtykke hertil. Hvis der blandt den berørte gruppe blot er én enkelt funktionær eller funktionærlignende medarbejder, der ikke ønsker at indgå i arbejdsfordeling, kan arbejdsfordelingen ikke igangsættes.
  Hvis der på den pågældende arbejdsplads er valgt en tillidsrepræsentant, skal tillidsrepræsentanten inddrages i indgåelse af aftaler med funktionærer eller funktionærlignende medarbejdere.
  !Bemærk at funktionærlignende ansatte omfattet af Industri- og VVS -overenskomsten kan indgå i arbejdsfordeling medmindre andet er aftalt i forbindelse med deres ansættelse.
 3. Særligt for medarbejdere omfattet af VVS-overenskomsten og Industri- og VVS -overenskomsten
  Hvis der skal igangsættes arbejdsfordeling på VVS-overenskomsten og og Industri- og VVS -overenskomsten, skal Blik og Rørforbundet godkende arbejdsfordelingen, førend anmeldelsen kan fremsendes til det lokale jobcenter, jf. spm. 3.
  Arbejdsfordelingen kan omfatte både funktionærlignende og timelønnede medarbejdere.

En aftale om arbejdsfordeling for ansatte omfattet af VVS-overenskomsten og Industri- og VVS -overenskomsten skal godkendes af forbundet forinden fremsendelse til det lokale jobcenter kan ske, jf. spm. 3.

Senest opdateret 18-02-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.