Flere covid-19-love forlænges

Folketinget har forlænget flere af de love, som er vedtaget i forbindelse med corona. Nu gælder de frem til den 1. november 2021. Det drejer sig om:

  • Lov om arbejdsgiverens adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19 mv.
  • Lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte 
  • Lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark

Dog er loven om sygedagpengerefusion ikke blevet forlænget. Det betyder, at muligheden for refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag som følge af covid-19 bortfalder fra 1. juli 2021. 

Arbejdsgiverne kan altså ikke længere få refusion for sygedagpenge, når medarbejderen er fraværende – enten fordi vedkommende er syg på grund af covid-19 eller har været i nærkontakt og følger sundhedsmyndighedernes anbefaling om hjemmeophold for at undgå yderligere smittespredning.

Muligheder fra 1. juli 2021

Hvis en medarbejder bliver konstateret smittet med covid-19, vil pågældende være syg/uarbejdsdygtig i henhold til sygedagpengelovens regler. Sygdommen – og fraværet – skal behandles i henhold overenskomsternes regler om sygdom og sygebetaling. Det betyder også, at arbejdsgiveren først kan opnå sygedagpengerefusion efter 30 kalenderdage (arbejdsgiverperioden) – men allerede skal betale sygeløn fra 1. sygefraværsdag.

For yderligere rådgivning, fx hvor medarbejderen er ”nær kontakt”, kontakt TEKNIQ Arbejdsgiverne, Overenskomst & Jura, på telefon 43 43 60 00.


Senest opdateret 01-07-2021

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.