Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Forholdsregler på arbejds- og byggepladsen

Fagbevægelsen og arbejdsgiverne appellerer til, at arbejdet i virksomhederne i både metalindustrien og i bygge- og anlægssektoren holdes i gang. Samtidig bedes virksomheder om at tage de nødvendige foranstaltninger og holde deres medarbejdere orienterede om dem for at forhindre, at virussen spreder sig i virksomheden.

SENESTE  13. januar: Afstandsanbefalingen ift. arbejdspladser er, at man så vidt muligt holder to meters afstand, hvor det kan lade sig gøre. Dog kan der være situationer og arbejdsgange, hvor det ikke vil være muligt, hvilket der må tages hensyn til. Det har Sundhedsstyrelsen oplyst til Arbejdstilsynet.

Vejledningerne hertil er stadig gældende og bliver løbende opdateret – senest med teststrategi for vandrende arbejdstagere (10. august).

Produktionsvirksomheder

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i industrien har udarbejdet et ide-katalog med eksempler på konkrete initiativer i forbindelse med forebyggelse af smitte af COVID-19 på produktions-virksomheder. Idékataloget er baseret på erfaringer fra virksomheder til gavn for andre virksomheder. Du finder kataloget her

Bygge- og anlæg

Det et fortsat er meget vigtigt, at der er fokus på afstand, rengøring og hygiejne i skurvognen. Det er en god ide at sikre, at både arbejdet og pauser planlægges således, at smitterisikoen minimeres fx ved at der spises i hold frem for, at alle spiser på en gang.

På bygge- og anlægsområdet er der med udgangspunkt i myndighedernes retningslinjer udarbejdet en vejledning om, hvordan man kan forebygge coronasmitte.
Vejledningen beskriver blandt andet, hvordan bygge- og arbejdspladsen skal indrettes, og hvilke forholdsregler medarbejderen og kunden skal tage, når arbejdet foregår i private hjem.
Derudover er der udarbejdet et fakta-ark specielt rettet til vandrende arbejdstagere.
Alt materialet er oversat til seks sprog: Engelsk, tysk, polsk, italiensk, rumænsk og litauisk. Du finder de oversatte coronavejledninger her.

Læs også Arbejdstilsynets vejledning om forebyggelse af coronasmitte på byggepladsen her.   

Du kan herunder få svar på de mest stillede spørgsmål vedr. forholdsregler på byggepladser og i skurvogne (klik for at folde ud).

Medarbejderne skal informeres og instrueres i, hvordan de skal forholde sig i forbindelse med deres arbejdsopgaver herunder serviceopgaver og på byggepladser. Informationen bør omfatte både forholdsregler i forbindelse med arbejdet og når der holdes pauser. Virksomheden har pligt til at sikre sig, at der er taget forholdsregler, så medarbejderne undgår smitterisiko. Der skal som minimum være sæbe og vand samt håndsprit til stede for medarbejderne.

For serviceopgaver og andre opgaver uden for virksomheden bør der udarbejdes en risikovurdering, hvor alle risici vurderes og efterfølgende afhjælpes hvor nødvendigt. Risikovurderingen bør laves i samarbejde med medarbejderne. Sørg for at der allerede ved modtagelse af ordren får aftalt med kunden, hvilke forholdsregler der skal iagttages under arbejdet.

I vurderingen skal man forholde sig til de aktuelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Hvis en kunde kan udgøre en reel smitterisiko eller er konstateret smittet med corona, skal man være ekstra opmærksomhed på risikovurdering og foranstaltninger, inden arbejdet udføres. Specielt hvordan der sikres den nødvendige afstand til kunden. Vær opmærksom på at aftale med kunden, hvordan opgaven kan løses, så medarbejderen ikke udsættes for smitte.

Forsamlingsforbuddet gælder, når der er tale om forsamlinger, som ikke har et samfundsmæssigt formål. Det er derfor stadig tilladt at være mere end 10 personer på en arbejdsplads – herunder også byggepladser.

Vi vil henstille til, at virksomheder følger myndighedernes retningslinjer. Det vil bl.a. sige, at man ikke samles flere end ti personer i offentligheden (udover som nævnt ovenfor på arbejds- og byggepladser), at man holder afstand og sørger for i øvrigt at aftale, hvordan arbejdsopgaver kan løses under hensyntagen til retningslinjerne.

Derudover opfordrer vi til, at alle viser hensyn, og til at virksomhederne udarbejder en risikovurdering, der beskriver risici ved de konkrete opgaver. Vi anbefaler at der tages forholdsregler således at man f.eks. spiser i hold og med min. 1 meter mellem sig, , at der foretages hyppig rengøring af fælles faciliteter og skurvogne og at der er fokus på myndighedernes hygiejne-regler.

Læs et mere uddybende svar her!

Coronavirus (COVID-19) smitter både ved indendørs og udendørs arbejde. Arbejdet på byggepladserne skal derfor tilrettelægges og udføres efter de samme retningslinjer, som gælder for alle andre arbejdspladser.

Arbejdstilsynet har samlet deres information omkring hvordan man skal forholde sig på byggepladser. Læs mere her


Senest opdateret 18-02-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.