Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Garantiordning og rentefrie lån for SMV'er

SENESTE Ny mulighed for at søge momslån og lønsumsafgiftslån til små og mellemstore virksomheder. Forudsætter virksomheden ikke allerede har et aktivt moms - eller lønsumsafgiftslån.

COVID-19 garantier for SMV’er gennem Vækstfonden udløber 31. december 2020.
Ansøgningsfristen er 15. december 2020.

Rentefri lån
Momslån til SMV'er og lønsumsafgiftslån til visse erhverv
Ansøgningsfrist 17. november 2020  - 18. december 2020.
Forudsætter virksomheden ikke allerede har et et aktivt moms- eller lønsumsafgiftslån.

Vækstfonden kan stille garanti for nye lån og driftskreditter til små og mellemstore virksomheder, der oplever eller forventer at opleve et omsætningstab på minimum 30 pct. som følge af spredningen af COVID-19.

Vær opmærksom på, at samtlige oplysninger, der indberettes til myndighederne, er korrekte. Straffen for svindel mv. med den økonomiske støtte fra hjælpepakkerne er skærpe betydeligt, og kan medføre store bøder og fængsel i op til 20 år.

Læs mere på Vækstfondens hjemmeside.

Rentefrie lån

Den 30. april 2020 har Folketinget vedtaget et lovforslag om rentefrie lån til små og mellemstore virksomheder. 

Små og mellemstore virksomheder har derfor mulighed for at ansøge om et rentefrit momslån på et beløb svarende til den moms, som virksomheden har indberettet for 4. kvartal 2019 (mellemstore virksomheder) og for andet halvår 2019 (små virksomheder). Virksomheder, der afregner moms månedsvis, er dermed ikke omfattet af ordningen.  

Der kan ansøges fra den 17. november 2020 - 18. december 2020, og der skal ansøges via virk.dk. Det fremgår af loven, at lånet så vidt muligt udbetales inden for 5 bankdage efter ansøgningen, samt at udbetalingen sker til virksomhedens Nemkonto. Hvis der er forhold i virksomheden, som ikke kan kontrolleres i forbindelse behandling af ansøgningen, vil lånet dog ikke blive udbetalt inden for 5 bankdage.   

Virksomheden skal tilbagebetale udbetalte lån senest den 1. november 2021 via indbetaling til Skattekontoen.  

Ved små virksomheder forstås virksomheder, hvis momspligtige omsætning er under 5 millioner kroner årligt. Mellemstore virksomheder er virksomheder, der har en momspligtig omsætning mellem 5-50 millioner kroner årligt. 

Store virksomheder med en årlig omsætning på over 50 millioner kroner er ikke omfattet af tiltaget. 

Virksomheder, der er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning har ikke mulighed for at få et rentefrit lån efter ordningen. Det er heller ikke muligt, hvis Skatteforvaltningen har pålagt virksomheden at stille sikkerhed for f.eks. betaling af moms. Endvidere må en fysisk eller juridisk person, der ejer virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion, eller er filialbestyrer i virksomheden ikke inden for de sidste 10 år være dømt for skatte- og afgiftssvig.  

Hvis virksomheden i perioden fra og med 9. april 2020 til og med 15. juni 2020 har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen, skal ansøgningen vedlægges en revisorerklæring om, at ejerskiftet er sket med henblik på at drive virksomheden videre.  

Læs mere om ordningen på skat.dk herDu kan herunder få svar på de mest stillede spørgsmål vedr. garantiordning for SMV'er (klik for at folde ud).


Senest opdateret 16-02-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.