Stig Høding

Stig Høding

Advokat

7741 1572

Hjælp til eksportvirksomheder

SENESTE Den 2. december er der indgået politisk aftale om en ny eksportpakke. Aftalen medfører at der afsættes yderligere 575 mio. kr. årligt i 2021-2023, læs mere her.

I 2020 er der sat 500 mio. kr. af til en samlet eksportpakke. I henhold til aftalen skal midlerne prioriteres til blandt andet genstartsteams, der bygger videre på de nedsatte vækstteams, og skal blandt andet fokusere på grøn teknologi, herunder energi- og miljøteknologi.  

Danmarks Genopretningsfond kan investere i større, samfundsbærende, danske virksomheder, der har behov for at styrke kapitalgrundlaget ved at tilføre egenkapital. Virksomhederne skal have en omsætning større end 500 mio. kr. i seneste reviderede regnskabsår. Endvidere oprettes der en Genstartsfond i regi af Vækstfonden, der skal sikre solvens i ellers sunde virksomheder. Genstartfonden skal fokusere på mindre, nye virksomheder, SMV’ere og små midcaps.

Lån til SMV'er

Der er åbnet for nye lån for 1,25 mia.kr. til små og mellemstore virksomheder i likviditetsproblemer. Danmarks Eksportkredit (EKF) giver desuden bedre risikodækning, så bankerne dermed er mere villige til at låne penge ud til virksomhederne. 

Vær opmærksom på, at samtlige oplysninger, der indberettes til myndighederne, er korrekte. Straffen for svindel mv. med den økonomiske støtte fra hjælpepakkerne er skærpe betydeligt, og kan medføre store bøder og fængsel i op til 20 år.

Ny COVID-19 Hjælpepakkeportal hjælper danske eksportvirksomheder

Udenrigsministeriet (The Trade Council) opretter en ny dedikeret COVID-19 Hjælpepakkeportal for at give danske virksomheder overblik over støttemuligheder på centrale eksportmarkeder.

Du kan herunder få svar på de mest stillede spørgsmål vedr. hjælp til små og mellemstore eksportvirksomheder (klik for at folde ud).

Vær

The Trade Council har lavet en COVID-19 Hjælpepakkeportal for at give danske virksomheder, der er etableret i udlandet, et overblik over andre landes aktuelle støttetiltag og for at bistå dansk erhvervsliv med at afbøde de økonomiske skadevirkninger. Det er et element i en styrkelse af eksport- og investeringsfremmeindsatsen i den kommende tid.

The Trade Council tilbyder gratis akut-rådgivning i forbindelse med problemstillinger, der opstået akut og som er direkte knyttet til COVID-19 situationen. Der gives op til 15 timers gratis akut-rådgivning, og rådgivningen vedrører bl.a. spørgsmål om indførte COVID-19 regler og eksporttekniske spørgsmål, som fx spørgsmål om moms og afgifter samt toldregler. Akut-rådgivningen omfatter også spørgsmål vedrørende varer og personers bevægelighed over grænserne. 

For at hjælpe eksportvirksomhederne er det besluttet at sænke timeprisen for rådgivning fra The Trade Council fra 995 kr. til 500 kr. Er der behov for rådgivning i mere end 15 timer, vil dette således blive afregnet til den nye timetakst. Små og mellemstore virksomheder – virksomheder med op til 250 ansatte og en årlig omsætning på mindre end 375 mio. kr. – kan endvidere få tilskud til rådgivningen, så timeprisen udgør 250 kr.  

De danske ambassader har som led i hjælpen til danske eksportvirksomheder udvidet adgangen til gratis rådgivning fra 3 til 5 timers eksportrådgivning. Denne eksportrådgivning vedrører afgrænsede eksporttekniske spørgsmål eller hjælp til at afdække forhold, der vedrører grundlæggende markedsinformation, herunder identificere adresser på lokale virksomheder og lignende.

Læs mere på COVID-19 Hjælpepakkeportal her.


Senest opdateret 16-02-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.