Stig Høding

Stig Høding

Advokat

7741 1572

Hjælp til eksportvirksomheder

Likviditetskaution til små og mellemstore virksomheder

EKF kan yde likviditetskaution til SMVer der har lidt eller forventer at lide et omsætningstab på minimum 30% som følge af coronakrisen. Lånet virker ved at EKF dækker 90% af bankernes eventuelle tab på nye kreditter der går til at sikre virksomhedens likviditet.

EKF kan kautionere for banklån for samlet 1,25 mia. kr.

Likviditetskaution til store eksportvirksomheder

EKF kan også kautionere for store virksomheder (over 250 ansatte) der er ramt af økonomiske tab som følge af coronakrisen. Kautionen dækker 80% af bankernes eventuelle tab.

EKF kan kautionere for banklån for samlet 7,1 mia. kr.

Læs mere om EKFs hjælp her:
Coronavirus: Vi er der for danske eksportører

Udenrigsministeriet (The Trade Council) hjælper danske eksportvirksomheder

Reducerede timepriser på eksportrådgivning i 2021
For at hjælpe eksportvirksomhederne er ambassadernes timepris for eksportrådgivning i 2021 sænket fra 995 kr. til 500 kr. Er der behov for rådgivning i mere end 15 timer, vil dette således blive afregnet til den nye timetakst. Små og mellemstore virksomheder – virksomheder med op til 250 ansatte og en årlig omsætning på mindre end 375 mio. kr. – kan endvidere få tilskud til rådgivningen, så timeprisen udgør 250 kr.  

5 timers gratis rådgivning

De danske ambassader har som led i hjælpen til danske eksportvirksomheder udvidet adgangen til gratis rådgivning fra 1 til 5 timers eksportrådgivning. Denne eksportrådgivning vedrører konkrete og afgrænsede opgaver fx eksporttekniske spørgsmål eller præsentation af en konkret eksportmulighed på et eksportmarked.
Eksportfremstød

Der kan ydes tilskud til et fælles eksportfremstød arrangeret af en koordinator på vegne af en virksomhedsgruppe, som kan modtage tilskud til de fælles udgifter ifm. forberedelse og gennemførelse af et fælles eksportfremstød (virtuelt eller fysisk)

Læs mere om The Trade Councils hjælp her


Senest opdateret 30-06-2021

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.