Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Hjemsendelse på dagpenge (el- og industriområdet)

Hjemsendelse på dagpenge var kun muligt for el-installationsvirksomheder (under Elektrikeroverenskomsten) og industrivirksomheder (under Industri- og vvs-overenskomsten).

Hjemsendelsesmulighederne er ophørt

Det lykkedes ikke at lave en tilsvarende aftale med Blik & Rørarbejderforbundet og Dansk Metal på vvs-området (VVS-overenskomsten og § 42 i Industri- og VVS-overenskomsten).

SENESTE: 

Du kan herunder få svar på de mest stillede spørgsmål vedr. hjemsendelse på dagpenge (klik for at folde ud).

Spørgsmål om hjemsendelse på dagpenge på el-området

Nej. Lærlinge kan ikke sendes hjem på dagpenge, men de kan i stedet midlertidigt sættes til almindeligt forefaldende arbejde.

Nej. Det er alene timelønnede, månedslønnede og funktionærlignende omfattet af elektrikeroverenskomsten, som er omfattet af ordningen om hjemsendelse med dagpenge.

Nej. De to ordninger kan IKKE kombineres.

Nej – det behøver den ikke. Men når ordningen endeligt ophører, skal medarbejderne have meddelelse herom.

Hvis der er helt klare vandtætte skotter mellem på ene side arbejdsfordeling i et særskilt og klart adskilligt drifts/produktionsområde og på den anden side hjemsendelse med dagpenge i et andet særskilt og klart adskilligt driftsområde, så er det muligt.
MEN det er IKKE muligt at kombinere de to ordninger inden for samme driftsområde. Det anbefales at kontakte TEKNIQ Arbejdsgiverne for at drøfte dette, inden ordningerne iværksættes.

Nej. Det afgørende er, at medarbejderen udfører arbejde, der er omfattet af Elektrikeroverenskomsten.

.

Spørgsmål om hjemsendelse på dagpenge på industri-området

Nej. Lærlinge kan ikke sendes hjem på dagpenge, men de kan i stedet midlertidig sættes til almindeligt forefaldende arbejde.

Nej, det er alene de timelønnede, der er omfattet af ordningen.

Nej. De to ordninger kan IKKE kombineres.

Nej – det behøver den ikke. Men når ordningen endeligt ophører, skal medarbejderne og en eventuel tillidsrepræsentant have meddelelse herom. Og virksomheden er forpligtet til at tilbyde medarbejderne beskæftigelse igen, når situationen normaliseres.

Hvis der er helt klare vandtætte skotter mellem på den ene side arbejdsfordeling i et særskilt og klart adskilleligt drifts-/produktionsområde og på den anden side hjemsendelse med dagpenge i et andet særskilt og klart adskilleligt driftsområde, så er det muligt. Men det er IKKE muligt at kombinere de to ordninger inden for samme driftsområde. Det anbefales at kontakte arbejdsmarkedsafdelingen for nærmere rådgivning herom.

Ja. Hvis medarbejderne søger dagpenge under hjemsendelsen, skal de tilmeldes Jobcenteret som ledige og stå til rådighed for arbejdsmarkedet på almindelige vilkår.

Hvis det viser sig umuligt at videreføre driften helt eller delvist, selv med de forskellige hjælpeordninger, kan de timelønnede opsiges uden varsel og uden løn efter overenskomstens § 36, stk. 4. Det anbefales at kontakte arbejdsmarkedsafdelingen for nærmere rådgivning herom.

Læs et mere uddybende svar her.


Senest opdateret 18-02-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.