Beskæftigelsesindsatsen sættes på corona-pause

Der igangsættes ikke virksomhedsrettede tilbud fx løntilskudsjob, virksomhedspraktik og opkvalificeringsforløb for ledige til og med 31. januar 2020.

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) har meldt ud til kommuner, jobcentre og a-kasser, at der med virkning fra den 20. december 2020 til og med den 31. januar 2021 vil være indskrænkninger i beskæftigelsesindsatsen i hele landet, hvilket især vil ramme de virksomhedsrettede tilbud. 

Indskrænkningerne med indflydelse på virksomhedsrettede aktiviteter inkluderer følgende:

  • Det vil ikke være muligt at iværksættes nye tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsjob.
  • Jobcentrenes/kommunernes egne tilbud om vejledning og opkvalificering oprettes og videreføres ikke, medmindre indholdet kan tilrettelægges, så det kan foregå digitalt.
  • Igangværende virksomhedsrettede tilbud vil kunne videreføres, hvis borgeren er enig heri, og tilbuddene er i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
  • Kurser, der er åbne for fysisk fremmøde, vil være muligt, hvis der er en arbejdsgivererklæring om, at den ledige ansættes ordinært efter opkvalificeringen. 

Det betyder fx, at igangværende opkvalificeringsforløb som kabel- eller rørmontør i perioden med indskrænkninger lukkes ned. Medmindre dele af forløbet kan gennemføres digitalt. 

Ovenstående begrænsninger betyder ikke, at hele beskæftigelsesindsatsen lukkes ned. 

  • F.eks. kan der stadig formidles arbejdskraft, og virksomheder kan slå job op i jobnet.dk


Senest opdateret 18-02-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.