Kompensation for virksomhedens faste udgifter

Læs mere om mulighederne for kompensation for faste omkostninger med og uden revisorerklæring.

Kompensation for faste omkostninger – uden revisorerklæring (light) 

Virksomheder kan søge hurtig og enkel hjælp til udgifter til husleje, renter på boliglån mv., såkaldte stedbundne faste omkostninger.

Kompensationsordningen for stedbundne faste omkostninger giver virksomheder, der har haft et omsætningstab på mindst 30 %, mulighed for at få kompensation uden brug af revisorerklæring, dvs.: 

 • Husleje 
 • Renter og bidrag på lån i ejendommen 
 • Forbrugsudgifter til el, vand og varme 
 • Ejendomsforsikring og -skatter.

Det er muligt at søge kompensation for den samlede virksomhed eller for de af virksomhedens p-enheder, der har forbud mod at holde åbent, fx hvis nogle af virksomhedens butikker er lukkede, mens andre er åbne.  

Kompensationen udgør 50 % af de stedbundne faste omkostninger, hvis virksomheden har haft et omsætningstab på mindst 30 %. Virksomheder eller p-enheder, der har forbud mod at holde åbent, og som ikke har omsætning, får 100 % i kompensation. 

Den maksimale kompensation er 100.000 kr. pr. måned pr. virksomhed eller p-enhed. For at modtage kompensation skal virksomheden eller p-enheden i gennemsnit have stedbundne faste omkostninger for 4.000 kr. om måneden i den periode, der søges for. 

Der kan søges kompensation for den periode, virksomheden har været berørt af restriktioner. I øjeblikket kan der søges kompensation for:

 • 19. august 2020 - 28. februar 2021
 • 6. november 2020 - 26. november 2020 
 • 9. december 2020 - 28. februar 2021

På Virk kan du finde mere information om, hvilke stedbundne faste omkostninger det er muligt at søge kompensation for, og hvilken dokumentation du skal bruge i forbindelse med ansøgningen.  

Ansøgningsfristen er den 15. april 2021.  

Læs mere og søg kompensation på Virk

Kompensation for faste omkostninger – med revisorerklæring 

Du kan søge kompensation til at dække virksomhedens faste omkostninger, hvis den taber omsætning som følge af coronavirus/covid-19. 

Ny aftale om kompensation for faste omkostninger  

Mulighederne for at søge kompensation for faste omkostninger forbedres på en række områder, bl.a. opdaterede skæringsdatoer for aftaler, adgang til kompensation for leverandører udvides og virksomheder berørt af rejserestriktioner skal ikke længere være medlem af en godkendt rejsegarantiordning.  

Når der åbnes for at ansøge og genansøge, vil du kunne læse mere på Virksomhedsguiden. 

Læs aftalen på Erhvervsministeriets hjemmeside  

Kompensationsordningen for faste omkostninger er for virksomheder, der har haft et tab i omsætningen på mindst 30 %. Bemærk, at for visse restriktioner vil der dog være et krav om omsætningstab på mindst 35 %. 

Kompensationen udbetales for en andel af de faste omkostninger og afhænger af, hvor stor en omsætningsnedgang virksomheden oplever. 

Virksomheden skal i gennemsnit have faste omkostninger for 4.000 kr. om måneden i den periode, der søges om kompensation for. 

Faste omkostninger er de omkostninger, virksomheden skal afholde, uanset hvor stor omsætningen er. Det kan fx være: 

 • Afskrivninger
 • Husleje
 • Leje og leasing
 • Renteomkostninger.
Du kan søge kompensation for den periode, hvori virksomheden har haft et omsætningstab på mindst 30 %. Herunder kan du se dine nuværende muligheder for at søge kompensation.
    
 • Virksomheder med et omsætningstab på mindst 30 %
 • Virksomheder berørt af restriktioner i Nordjylland
 • Virksomheder berørt af øvrige restriktioner i perioden 9. juli 2020 til 28. februar 2021

På Virk kan du finde mere information om, hvilke faste omkostninger det er muligt at søge kompensation for, og hvilken dokumentation du skal bruge i forbindelse med ansøgning. 


Senest opdateret 18-02-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.