Kontakt TEKNIQ

ERHVERVSAFDELINGEN

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Kompensation til selvstændige

SENESTE Natten til mandag den 15. juni 2020 blev et bredt flertal i Folketinget enige om en genopretnings-plan samt udfasning af hjælpepakkerne.
Kompensationsordningen for selvstændige er med aftalen forlænget til og med den 8. august 2020, hvorefter ordningen ophører.

Kompensationordningen er udløbet.

Regeringen og Folketingets partier har den 18. april 2020 indgået en ny aftale om at forlænge og justere hjælpepakken. I nedenstående beskrivelse af ordningen er indarbejdet de ændringer og justeringer, der følger den nye aftale og den ændrede bekendtgørelse af 14. maj 2020. Den nye bekendtgørelse kan findes her

Natten til mandag den 15. juni 2020 blev et bredt flertal i Folketinget enige om en genopretnings-plan samt udfasning af hjælpepakkerne.
Kompensationsordningen for selvstændige er med aftalen forlænget til og med den 8. august 2020, hvorefter ordningen ophører.

De nye regler gælder med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020, men for at blive omfattet skal der ansøges igen. Der åbnes for en ny ansøgningsrunde sidst i maj 2020.

Selvstændige, der på grund af coronavirussen forventer omsætningstab på minimum 30 procent, kan få støtte. Støtten er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 procent ejerskab og  er beskæftiget i virksomheden i væsentlig grad. Virksomheden skal være oprettet senest 9. marts 2020, og der må maksimalt være 25 fuldtidsansatte, dog medregnes virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle ikke i de 25 fuldtidsansatte.  

Der skal ansøges om kompensation senest den 31. august 2020, og der skal ansøges om kompensation for en tre- eller firemåneders periode fra den 9. marts 2020. Der kan således ikke søges om kompensation for mindre end 3 måneder.

Om ordningen:

For at være omfattet af ordningen skal omsætningen mindst udgøre 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før i kalenderåret 2019.

Kompensationen skal tilbagebetales, hvis den selvstændige opnår en indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Der skal senest den 8. december 2020 indsendes en opgørelse over det faktiske omsætningstab.

Kompensationen vil blive efterreguleret, hvis det efterfølgende viser sig, at omsætningen afviger fra det, der er anført i ansøgningen. Denne efterregulering kan være i opadgående eller nedadgående retning.

En selvstændig kan maksimalt kompenseres en gang via denne ordning. Ejer man flere virksomheder kan man ikke kompenseres for hvert ejerforhold.

Kompensationen er på 90 procent af det gennemsnitlige månedlige omsætningstab men maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Er der en medarbejdende ægtefælle hæves loftet til 46.000 kr. Kompensationen er skattepligtig.

For at modtage kompensation skal det sandsynliggøres, at omsætningstabet er en konsekvens af coronavirus og indmeldelsen af det forventede omsætningstab skal understøttes af tro- og love erklæring.

For at få kompensation efter ordningen er det en betingelse, at der for indkomståret 2020 betales den skat, der er pligt til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. Det er således en betingelse, at den selvstændige m.v. selv eller en legal ejer, der har kontrol med virksomheden, fx i form af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 pct., i indkomståret 2020 ikke er skattemæssigt hjemhørende i et land, som optræder på EU’s liste over lande med skattely.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet ansøgningsvejledning hvoraf bl.a. retningslinjer for, hvordan det forventede omsætningstab beregnes fremgår. Ansøgningsvejledning kan findes her. Bemærk, at vejledning ikke er opdateret med de nye bestemmelser.

Ansøgning foregår digitalt via virk.dk, ansøg her.

Vær opmærksom på, at samtlige oplysninger, der indberettes til myndighederne, er korrekte. Straffen for svindel mv. med den økonomiske støtte fra hjælpepakkerne er skærpe betydeligt, og kan medføre store bøder og fængsel i op til 20 år. 

Kompensationsordningen vil gælde fra og med den 9. marts til den 8. juli 2020, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk

Du kan herunder få svar på de mest stillede spørgsmål vedr. kompensation til selvstændige (klik for at folde ud).


Senest opdateret 15-09-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.