Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Brug af mundbind

Siden den 29. oktober har der været krav om at bære mundbind i indendørs lokaler, hvor der er offentlig adgang, men hvordan er reglerne for de enkelte virksomheder? Og er der forskel?

Spørgsmål om brug af mundbind

Kravet om brug af mundbind er gældende på steder med offentlige adgang og omfatter ikke private virksomheder og deres besøgende. Undtagelsen herfra er dog hvis virksomheden har en butik, her skal medarbejdere og kunder bære mundbind.

Hvis der på virksomheden er butik med offentlig adgang fx salg af reservedele eller el-artikler, skal både kunder og de medarbejdere der ekspederer i butikken bære mundbind.

Nej, der er ikke krav om mundbind på private virksomheder. I kan, om nødvendigt, indføre egne retningslinjer der gælder for jeres medarbejdere og gæster.

Det anbefales at der under samkørsel / arbejdsmæssig transport bæres mundbind. Husk i øvrigt at iagttage regler og anbefalinger omkring hygiejne og rengøring af overflader i vognen samt udluftning.

Der er krav om brug af mundbind i sundheds- og socialsektoren. Det betyder at der skal bæres mundbind i forbindelse med opgaver på fx sygehuse og sociale bosteder.

Der er ikke nogen regler for hvor længe man må arbejde med et mundbind på. Det er dog en god ide at sørge for at indlægge pauser i arbejdet, hvor man ikke har mundbind på. Det anbefales ikke at have det samme mundbind på mere end fire timer da det kan være blevet fugtigt og beskyttelsen dermed nedsættes.

Mundbind og visir der skal bæres i forbindelse med udførelse af arbejdet og transport skal stilles til rådighed af arbejdsgiveren der også skal betale for disse.

For lærlinge med en uddannnelsesaftale skal arbejdsgiveren betale for mundbind under skoleophold, med mindre skolen stiller dem til rådighed.

Ved opgaver på uddannelsesinstitutioner og universiteter skal der bæres mundbind. På lige fod med kravet til lærer og elever, der skal bærer mundbind når de færdes på fællesarealer.

Generelt bør engangsmundbind kasseres, og stofmundbind bør vaskes, efter brug.

Ved korterevarende brug, fx hvis der køres et enkelt stop med bussen, kan du dog genanvende mundbindet. Man kan tage mundbindet til side kortvarigt – fx for at tage en mundfuld vand – uden at det skal skiftes eller kasseres. Hvis mundbindet genbruges anbefales at følge de generelle råd til brug af mundbind.

  • Skift altid mundbind, hvis det bliver vådt eller snavset
  • Tag altid mundbind af og på ved at holde i øreelastikkerne og rør ikke ved selve mundbindet
  • Rør aldrig mundbindet under brug
  • Sprit altid hænder før du tager mundbind på og efter, du har det taget det af
  • Undgå at have mundbindet siddende under hagen, i panden eller at bære det i hånden, når du ikke bruger det, hvis du får det varmt eller skal have luft. Tag det i stedet helt af, og opbevar det i en pose eller din lomme
  • Engangsmundbind skal kasseres i en skraldespand. Stofmundbind skal vaskes ved 60 grader efter brug
  • Du bør ikke have samme mundbind på i mere end i fire timer. Skift mundbindet hvis det bliver vådt, snavset eller du har rørt meget ved det, da det bliver mere gennemtrængeligt og kan miste dets effekt.


Senest opdateret 16-02-2021

Download:

mundbind-plakat 

Download plakaten her

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.