Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Opsigelse og ferie

Som led i arbejdstilrettelæggelsen i forbindelse med coronavirussen var det under ”særlige omstændigheder” muligt at varsle ferieafholdelse med det samme.

Der foreligger ikke længere ekstraordinære omstændigheder, som giver mulighed for at afvikle ferie med forkortet varsel.

Du kan herunder få svar på de mest stillede spørgsmål vedr. ferie og opsigelse (klik for at folde ud).

Spørgsmål om ferie og opsigelse

Som led i arbejdstilrettelæggelsen i forbindelse med coronavirussen vil det under ”særlige omstændigheder” være muligt at varsle ferieafholdelse med det samme.

Normalt skal hovedferien varsles med 3 måneder, og restferien kan varsles med 1 måned, men disse varsler kan altså fraviges, når der foreligger disse ”særlige omstændigheder”.

I tilfælde, hvor virksomhedens drift som sådan forstyrres på grund af risiko for coronavirus, kan det i det konkrete tilfælde være muligt at sende de berørte medarbejdere på ferie uden varsel. Det vil sige, at f.eks. et eventuelt ønske om at minimere smitterisikoen på virksomheden er ikke en tilstrækkelig ”særlig omstændighed”.

Ovenstående vil også gælde for feriefridage, eftersom de oftest fastlægges efter samme regler som restferie.

Det vil altid være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, og TEKNIQ Arbejdsgiverne skal kontaktes for nærmere rådgivning herom.

I forbindelse med opsigelse af medarbejdere på grund af arbejdsmangel på grund af corona-situationen, er det ikke tilstrækkeligt at angive corona som opsigelsesgrund.

Det skal anføres, at det er arbejdsmangel på grund af corona. Ellers får medarbejderen karantæne i A-kassen, og forbundene er nødt til at rejse en fagretlig sag.

Det skal bemærkes, at fravær på grund af corona betragtes som sygdom, og der gælder derfor de sædvanlige regler for opsigelse under sygdom.


Senest opdateret 16-02-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.