Rammeaftale på plads for kommende sommer- og erhvervspakke og udfasning af hjælpepakker

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en rammeaftale forud for de kommende forhandlinger om en sommer- og erhvervspakke. Med rammeaftalen udfases de generelle hjælpepakker.

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har d. 19 maj indgået en rammeaftale om sommer- og erhvervspakken på 1,65 mia. kr., og desuden besluttet at lade de generelle hjælpepakker ophøre den 1. juli 2021.

Der vil fortsat være nogle virksomheder, der også er påvirket af coronakrisen, når restriktionerne er ophævet. Det gælder særligt inden for turismeerhvervet og oplevelsesindustrien samt deres underleverandører. Derfor er regeringen og aftalepartierne enige om at følge anbefalingerne fra ekspertgruppen om udfasning af hjælpepakker om at erstatte de generelle kompensationsordninger med nye, tilpassede ordninger, som er særligt fokuserede på udsatte virksomheder.

Rammeaftalen indeholder bl.a.:

  • 295 millioner kroner målrettet en kickstart af turismeerhvervet i Danmark.
  • En ramme på 110 millioner kroner til billigere indenrigstransport i sommerperioden.
  • En ramme på 330 millioner kroner til tiltag målrettet kulturområdet.
  • En ramme til sårbare, mennesker med handicap, børn, unge og ældres trivsel på 165 millioner kroner.
  • En ramme til særligt udsatte sektorer på 400 millioner kroner.
  • Desuden forhandles om udmøntningen af reserver på 155 millioner kroner i 2021 samt 75 millioner kroner årligt i 2022-2023 til at styrke dansk eksport.Senest opdateret 19-05-2021

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.