Status for hjælpepakkerne

Få overblik over hvornår hjælpepakkerne udløber og fristerne for at ansøge.

Lønkompensation

Lønkompensationspakken løber indtil den 29. august 2020.
Ansøgningsfristen udløber den 20. september 2020.  

Lønkompensationen er opdelt i tre perioder:

  • 9. marts-8. juni, 
  • 9. juni-8. juli og 
  • 9. juli-29. august. 

Der skal ansøges særskilt for hver periode. I den første periode skal der være indeholdt 5 ferie-/feriefridage eller selvbetalte fridage. I den sidste periode ydes der kun lønkompensation en måneds arbejdstid, idet der forudsættes tre ugers ferieafvikling.
» Læs mere her

Hjemsendelse på dagpenge

Hjemsendelsesmulighederne er ophørt.
» Læs mere her

Ferieafvikling i opsigelsesperiode

Der foreligger ikke længere ekstraordinære omstændigheder, som giver mulighed for at afvikle ferie med forkortet varsel. 
» Læs mere her

Sygefravær og vejledning om ferierejser

Reglerne er stadig gældende, men restriktionerne gælder kun de lande, hvor unødig rejseaktivitet frarådes. 
» Læs mere her

Lærlinge og erhvervsskoler

Alle særregler er ophørt, men vil kunne blive genindført i tilfælde af nedlukning af skoler – f.eks. i forbindelse med ”mikroudbrud”.
» Læs mere her

Forholdsregler på arbejds- og byggepladser

Vejledningerne hertil er stadig gældende og bliver løbende opdateret – senest med teststrategi for vandrende arbejdstagere (10. august).
» Læs mere her 

Kompensation for faste udgifter

Kompensationsordningen er ophørt bortset fra for virksomheder, der er omfattet af restriktioner.
» Læs mere her 

Kompensation til selvstændige

Kompensationsordningen er ophørt bortset fra for virksomheder, der er omfattet af restriktioner.
» Læs mere her 

Offentlige indkøb

Frem til 1. marts 2021 kan det offentlige fremrykke alle betalinger, forudbetale leverancer, der finder sted til og med 28. februar 2021, og som har en værdi på 1 million kroner (ekskl. moms) eller derunder, om muligt at undlade at opkræve bod mv., hvis en aftale bliver misligholdt som følge af coronavirus.
» Læs mere her

Garantiordning og rentefri lån for SMV’er

COVID-19 garantier for SMV’er gennem Vækstfonden udløber 31. december 2020.
Ansøgningsfrist 15. december 2020 

Rentefri lån
Momslån til små og mellemstore virksomheder og lønsumsafgiftslån til visse erhverv.
Ansøgningsfrist 17. november 2020 - 18. december 2020.
Forudsat at virksomheden ikke allerede har et aktivt moms- eller lønsumsafgiftslån.
» Læs mere her 

Udskydelse af moms og skat

Se de udskudte afregningsfrister for skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms på Skats hjemmeside.
» Læs mere her  

Arbejdsfordeling

Reglerne uændrede, men afhængig af overenskomst.
» Læs mere her

Afskedigelse og G-dage

Muligheden for fritagelse for G-dage ved hjemsendelse udløb den 31. maj 2020.
» Læs mere her

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.