Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Sygefravær og vejledning om ferierejser

Ny lov giver arbejdsgiver udvidet ret til refusion for lønmodtagere med visse typer af fravær pga. COVID-19. Coronakrisen har også medført en langt række anbefalinger om ikke at afholde ferie i udlandet, gør medarbejderne det alligevel, skal virksomhederne forholde sig til, hvordan man vil håndtere dette.

Reglerne er stadig gældende, men restriktionerne gælder kun de lande, hvor unødig rejseaktivitet frarådes.

Mange danskere vil i år holde sommerferie i Danmark, men TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder skal forholde sig til, hvordan man vil håndtere de medarbejdere, som alligevel vælger at rejse til udlandet. Derfor har TEKNIQ Arbejdsgiverne lavet et oplæg til personalecirkulære herom, virksomhederne kan anvende det direkte eller lade sig inspirere til at lave egne retningslinjer.

Du kan herunder få svar på de mest stillede spørgsmål vedr. udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge (klik for at folde ud).

Spørgsmål om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge

Forslaget blev vedtaget den 17. marts 2020 og trådte i kraft dagen efter. Der er tale om midlertidige regler, som gælder med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar 2020 og frem til den 1. januar 2021.

Med loven får arbejdsgivere en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, som er fraværende som følge af covid-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af covid-19.

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag for ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. covid-19. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag.

Det er den sygemeldtes bopælskommune, der skal vurdere, om den selvstændige eller de ansatte opfylder lovens betingelser og har ret til sygedagpenge.

Læs her hvordan du anmelder fraværet, hvis du er hhv. selvstændig og sygemeldt eller hvis du har sygemeldte medarbejdere.

Selvstændige:
Vær opmærksom på, at hvis du er selvstændig og sygemeldt, skal fraværet ikke anmeldes via NemRefusion men på den særlige papirblanket NR104C, som du finder på KL’s hjemmeside her.

Arbejdsgiver, der har sygemeldte medarbejdere:
Vær opmærksom på, at du som arbejdsgiver skal anvende det almindelige indberetningssystem NemRefusion i forbindelse med anmodning om refusion ifb. med covid-19.

Arbejdsgiveren skal ved anmodningen om refusion fra første dag angive ”anden årsag” og med fritekst angive, at årsagen er covid-19. I underretningsbrevet til lønmodtageren vil de oplysninger, som er afgivet af arbejdsgiveren fremgå, herunder oplysningen om årsagen til anmodningen om tidlig refusion.

Lønmodtageren har pligt til i ’Mit Sygefravær’ at svare på, om lønmodtageren er enig i arbejdsgiverens oplysninger. Hvis lønmodtageren ikke er enig, skal lønmodtageren angive, hvorfor lønmodtageren ikke kan bekræfte oplysningerne fra arbejdsgiveren. Lønmodtageren skal som udgangspunkt ikke selv afgive yderligere dokumentation for fraværet.

Der vil ikke kunne ske en konstatering af covid-19 af alle smittede. Sygemeldte, som har en realistisk formodning om, at deres sygefravær skyldes smitte med covid-19, vil regnes for at være uarbejdsdygtige.

Den sygemeldte må derfor som udgangspunkt på tro og love erklære, at personen har en realistisk formodning om, at der er tale om covid-19. Dette skriver selvstændige under på i forbindelse med anmeldelsen af sygefraværet. Lønmodtager skal svare på, om de er enige i arbejdsgivers oplysning om, at årsagen til sygefraværet er covid-19.

Du kan finde information om den ny lovgivning på STAR’s hjemmeside her . Du kan læse vejledning til den nye midlertidige lov her.


Senest opdateret 17-08-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.