Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål?

Kontakt Uddannelser

7741 1568

Efteruddannelse

Mange virksomheder og ansatte i installations-branchen og metalindustrien er i en særlig situation på grund af COVID-19. Hvis der er problemer med mangel på opgaver, kan det være en god lejlighed til at opkvalificere medarbejderne.

Heldigvis tilbyder en del skoler AMU-kurser og akademimoduler som fjernundervisning. Fjernundervisning er undervisning, hvor man kan deltage hjemmefra. Det kræver kun en computer eller tablet og adgang til internettet.

Pr. 18. maj er der genåbnet for fysisk tilstedeværelse på certifikatkurser.

Du kan herunder få svar på de mest stillede spørgsmål vedr. efteruddannelse.  (klik for at folde ud)

Spørgsmål om efteruddannelse

AMU-kurser genåbnes den 18. maj på alle Certifikatkurser samt recertificering. Herunder også de kurser, der fører frem til og er en forudsætning for at deltage på selve certifikatkurset.

Se liste over alle AMU-kurser der er inkluderet i genåbningen her.

Der er samtidig åbnet for skolehjem til AMU-kursister, der skal på kursus inden for ovenstående kategori.

For at mindske omkostningerne til efteruddannelse giver El-kompetencefonden i corona-perioden frem til 8 juli særligt høje tilskud til efter- og videreuddannelse af elektrikere, hvor undervisningen gennemføres som fjernundervisning.

Læs mere her.

Mange virksomheder og ansatte i vvs-branchen er i en særlig situation på grund af COVID-19. Hvis der er problemer med mangel på opgaver, kan det være en god lejlighed til at opkvalificere medarbejderne.

Heldigvis tilbyder en del skoler AMU-kurser og akademimoduler som fjernundervisning. Fjernundervisning er undervisning, hvor man kan deltage hjemmefra. Det kræver kun en computer eller tablet og adgang til internettet.

AMU-kurser

elogvvs.amukurs.dk har vi lavet en indgang med alle el og vvs amu-kurser. På siden er der i nuværende COVID-19 periode oprettet et link, hvor der vises kurser der også udbydes som fjernundervisning. Kig efter dette ikon fjernundervisning-ikon, når I vælger kursus.
Eller benyt dette link, for at komme direkte til listen over el og vvs kurser, hvor vi ved, at der aktuelt er oprettet kurser med fjernundervisning.

I de kommende dage kan man fx deltage i følgende AMU-kurser:

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj (Fagnummer45141)

Kurset udbydes løbende frem til 26-06-20
Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.
Deltageren kan:

 • Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.
 • Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.
 • Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.
 • Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden.
 • Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.
 • Foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg (Fagnummer48972)

Tilmeldingsfrist 08-04-20
Målgruppe: Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.
Deltageren kan for et givent bygge- og anlægsprojekt:

 • Granske projektets processer og udfaldskrav ud fra gældende love og regler samt hensynet til sikkerhed og sundhed på byggepladsen.
 • Indgå i konstruktiv dialog med bygherre og arbejdsgiver om tidsforbrug og kvalitet.
 • Medvirke ved kvalitetssikring og vurdere, om kravspecifikationer til arbejdets udførelse er overholdt.
 • Medvirke til at udarbejde dokumentation af kvalitetssikringen, herunder fotodokumentation, anvende anerkendte KS-skemasystemer og oprette KS-aktiviteter i elektronisk baserede KS-systemer på PC og mobile enheder (PDA).

Akademimoduler

www.evu.dk/vvs-energibranchens-akademimoduler kan I se en oversigt over relevante akademimoduler, der udbydes som fjernundervisning.

Delvis lønrefusion – AMU og akademimoduler

Der er mulighed for at få dækket en del af lønudgifterne til både AMU-kurser og akademimoduler via VEU-godtgørelse eller Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

 • Virksomheder, der ikke har hjemsendt medarbejdere på nogen ordninger
  (arbejdsfordeling, hjemsendelse, eller lønkompensation via trepartsaftalen)
  • Virksomhederne kan få VEU-godtgørelse, I 2020 er satsen for VEU-godtgørelse 119,05 kr. pr. time (4.405 kr. pr. uge). Det svarer til 100 % af dagpengesatsen, når medarbejdere deltager i AMU eller 2.643 kr. (SVU) pr. uge ved 37 timer til uddannelse på videregående niveau, ved deltagelse på akademimoduler.
  • Omstillingsfonden kan yde tilskud til akademimoduler, den enkelte medarbejder kan maximalt få tilskud på 10.000 kr. Tilskud fra Omstillingsfonden ydes til aktiviteter/moduler, der påbegyndes den 1. august 2018 eller senere og gælder til og med 2021. Omstillingsfonden udmøntes efter først-til-mølle-princippet.
 • Virksomheder, der benytter sig af trepartsaftalen om lønkompensation
  • Virksomhed og medarbejder kan aftale, at medarbejderen deltager i kursusaktivitet, men virksomheden kan ikke modtage VEU-godtgørelse eller SVU, fordi de allerede modtager en offentlig ydelse nemlig lønkompensation.
  • Omsstillingsfonden kan yde tilskud til akademimoduler, den enkelte medarbejder kan maximalt få tilskud på 10.000 kr. årligt. Tilskud fra Omstillingsfonden ydes til aktiviteter/moduler, der påbegyndes den 1. august 2018 eller senere og gælder til og med 2021. Omstillingsfonden udmøntes efter først-til-mølle-princippet.

For at mindske omkostningerne til efteruddannelse giver kompetencefonden mellem HK/privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne i Corona-perioden tilskud til efter- og videreuddannelse af medarbejdere, hvor undervisningen gennemføres som fjernundervisning.

Mange virksomheder og ansatte i installationsbranchen er i en særlig situation på grund af COVID-19. Hvis der er mangel på arbejdsopgaver, kan det være en god lejlighed til at opkvalificere medarbejderne. Heldigvis tilbyder en del skoler AMU-kurser og akademimoduler som fjernundervisning. Fjernundervisning er undervisningsform, hvor man kan deltage hjemmefra. Det kræver kun en computer eller tablet og adgang til internettet.

Kompetencefonden giver tilskud til HK-medarbejdere som er ansat på tidligere TEKNIQ-virksomheder – dvs. virksomheder omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og HK/Privat (tidligere TEKNIQ).

Kompetencefonden yder tilskud til medarbejdere, som opfylder betingelserne for selvvalgt uddannelse som følger:

Medarbejdere, der ikke er på arbejdsfordeling, hjemsendt eller på lønkompensation

 • Der kan søges VEU-godtgørelse (881 kr. pr. dag) til AMU-kurser og SVU-godtgørelse (529 kr. pr. dag) ved deltagelse i akademimoduler.
 • Ved deltagelse i AMU-kurser og akademimoduler dækker kompetencefonden kursusgebyr (fratrukket eventuelt tilskud fra omstillingsfonden på op til 10.000 kr. årligt) samt 100 % af medarbejderens bruttoløn fratrukket VEU- eller SVU-godtgørelsen.
 • Der kan højest ydes tilskud til kursusgebyr på 3.500 kr. pr. kursusdag.

Medarbejdere, der er hjemsendt med lønkompensation (trepartsaftalen)

 • Det kan godt aftales, at medarbejderen deltager i kursusaktivitet.
 • Der kan ikke søges VEU-godtgørelse eller SVU-godtgørelse, da der modtages anden offentlig ydelse nemlig lønkompensation.
 • Kompetencefonden dækker kursusgebyr til AMU-kurser og akademimoduler (fratrukket eventuelt tilskud fra omstillingsfonden på op til 10.000 kr. årligt).
 • Der kan højest ydes tilskud til kursusgebyr på 3.500 kr. pr. kursusdag.

Generelt

Tilskud fra Uddannelsesfonden gælder frem til og med den 8. juli 2020, hvor også den nuværende trepartsaftale om lønkompensation slutter. Det pågældende kursus skal være bevilget og påbegyndt inden den 8. juli 2020.

Fjernundervisningskurser

Se efter AMU-kurser på www.amukurs.dk og akademimoduler på www.smartlearning.dk

På amukurs.dk kan du klikke og få en oversigt over, hvilke kurser, der udbydes som fjernundervisning.

Erhvervsakademierne arbejder for fuld kraft på at udbyde relevante online forløb, også inden for akademiuddannelserne. Kig på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider og husk, at med onlineundervisning er du ikke begrænset af, hvilken region kurserne udbydes i.

Ansøgning om tilskud

Ansøgning om tilskud foretages www.evu.dk/kompetenceudviklingsfond-mellem-tekniq-og-hk-privat

For at mindske omkostningerne til efteruddannelse giver HK/Privat-kompetencefonden i corona-perioden tilskud til efter- og videreuddannelse af medarbejderne, hvor undervisningen gennemføres som fjernundervisning.

Mange virksomheder og ansatte i industri- og vvs-branchen er i en særlig situation på grund af COVID-19. Hvis der er mangel på arbejdsopgaver, kan det være en god lejlighed til at opkvalificere medarbejderne. Heldigvis tilbyder en del skoler AMU-kurser og akademimoduler som fjernundervisning. Fjernundervisning er en undervisningsform, hvor man kan deltage hjemmefra. Det kræver kun en computer eller tablet og adgang til internettet.

HK/Privat-kompetencefonden giver tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og HK/Privat (tidligere Arbejdsgiverne).

HK/Privat-kompetencefonden yder tilskud til medarbejdere, som opfylder betingelserne for selvvalgt uddannelse som følger:

Medarbejdere, der ikke er på arbejdsfordeling, hjemsendt eller på lønkompensation

 • Der kan søges VEU-godtgørelse (881 kr. pr. dag) til AMU-kurser og SVU-godtgørelse (529 kr. pr. dag) ved deltagelse i akademimoduler.
 • Ved deltagelse i AMU-kurser og akademimoduler dækker kompetencefonden kursusgebyr (fratrukket eventuelt tilskud fra omstillingsfonden på op til 10.000 kr. årligt) samt 100 % af medarbejderens bruttoløn fratrukket VEU- eller SVU-godtgørelsen.
 • Der kan højest ydes tilskud til kursusgebyr på 3.500 kr. pr. kursusdag.

Medarbejdere, der er hjemsendt med lønkompensation (trepartsaftalen)

 • Det kan godt aftales, at medarbejderen deltager i kursusaktivitet.
 • Der kan ikke søges VEU-godtgørelse eller SVU-godtgørelse, da der modtages anden offentlig ydelse nemlig lønkompensation.
 • Kompetencefonden dækker kursusgebyr til AMU-kurser og akademimoduler (fratrukket eventuelt tilskud fra omstillingsfonden på op til 10.000 kr. årligt).
 • Der kan højest ydes tilskud til kursusgebyr på 3.500 kr. pr. kursusdag.

Generelt

Tilskud fra Uddannelsesfonden gælder frem til og med den 8. juli 2020, hvor også den nuværende trepartsaftale om lønkompensation slutter. Det pågældende kursus skal være bevilget og påbegyndt inden den 8. juli 2020.

Fjernundervisningskurser

Se efter AMU-kurser på www.amukurs.dk og akademimoduler på www.smartlearning.dk

På amukurs.dk kan du klikke og få en oversigt over, hvilke kurser der udbydes som fjernundervisning.

Erhvervsakademierne arbejder for fuld kraft på at udbyde relevante online forløb, også inden for akademiuddannelserne. Kig på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider og husk, at med onlineundervisning er du ikke begrænset af, hvilken region kurserne udbydes i.

Ansøgning om tilskud

Ansøgning om tilskud foretages på  www.tekniq.dk/videncenter/oversigt/uddannelse/kompetencefonde/kompetencefonde-tidl-arbejdsgiverne/overenskomst-med-hkprivat

For at mindske omkostningerne til efteruddannelse giver TL-kompetencefonden i corona-perioden tilskud til efter- og videreuddannelse af medarbejdere, hvor undervisningen gennemføres som fjernundervisning.

Mange virksomheder og ansatte i industri- og vvs-branchen er i en særlig situation på grund af COVID-19. Hvis der er mangel på arbejdsopgaver, kan det være en god lejlighed til at opkvalificere medarbejderne. Heldigvis tilbyder en del skoler AMU-kurser og akademimoduler som fjernundervisning. Fjernundervisning er en undervisningsform, hvor man kan deltage hjemmefra. Det kræver kun en computer eller tablet og adgang til internettet.

TL-kompetencefonden giver tilskud til medarbejdere, som er ansat på tidligere TEKNIQ virksomheder – dvs. virksomheder omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund (tidligere Arbejdsgiverne).

TL-kompetencefonden yder tilskud til medarbejdere, som opfylder betingelserne for selvvalgt uddannelse som følger:

Medarbejdere, der ikke er på arbejdsfordeling, hjemsendt eller på lønkompensation

 • Der kan søges VEU-godtgørelse (881 kr. pr. dag) til AMU-kurser og SVU-godtgørelse (529 kr. pr. dag) ved deltagelse i akademimoduler efter gældende regler. 
 • Ved deltagelse i AMU-kurser og akademimoduler dækker kompetencefonden kursusgebyr (fratrukket eventuelt tilskud fra omstillingsfonden på op til 10.000 kr. årligt) samt 100 % af medarbejderens bruttoløn fratrukket VEU- eller SVU-godtgørelsen.
 • Der kan højest ydes tilskud på 15.000 kr. pr. kalenderår pr. medarbejder

Medarbejdere, der er hjemsendt med lønkompensation (trepartsaftalen)

 • Det kan godt aftales, at medarbejderen deltager i kursusaktivitet.
 • Der kan ikke søges VEU-godtgørelse eller SVU-godtgørelse, da der modtages anden offentlig ydelse nemlig lønkompensation.
 • Kompetencefonden dækker kursusgebyr til AMU-kurser og akademimoduler (fratrukket eventuelt tilskud fra omstillingsfonden på op til 10.000 kr. årligt).
 • Der kan højest ydes tilskud på 15.000 kr. pr. kalenderår pr. medarbejder.

Generelt

Tilskud fra Uddannelsesfonden gælder frem til og med den 8. juli 2020, hvor også den nuværende trepartsaftale om lønkompensation slutter. Det pågældende kursus skal være bevilget og påbegyndt inden den 8. juli 2020.

Fjernundervisningskurser

Se efter AMU-kurser på www.amukurs.dk og akademimoduler på www.smartlearning.dk

På amukurs.dk kan du klikke og få en oversigt over, hvilke kurser, der udbydes som fjernundervisning.

Erhvervsakademierne arbejder på at udbyde relevante online forløb, også inden for akademiuddannelserne. Kig på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider og husk, at med onlineundervisning er du ikke begrænset af, hvilken region kurserne udbydes i.

Ansøgning om tilskud

Ansøgning om tilskud foretages på: www.evu.dk/kompetenceudviklingsfond-mellem-tekniq-og-teknisk-landsforbund

For at mindske omkostningerne til efteruddannelse giver TL-kompetencefonden i corona-perioden tilskud til efter- og videreuddannelse af medarbejdere, hvor undervisningen gennemføres som fjernundervisning.

Mange virksomheder og ansatte i industri- og vvs-branchen er i en særlig situation på grund af COVID-19. Hvis der er mangel på arbejdsopgaver, kan det være en god lejlighed til at opkvalificere medarbejderne. Heldigvis tilbyder en del skoler AMU-kurser og akademimoduler som fjernundervisning. Fjernundervisning er en undervisningsform, hvor man kan deltage hjemmefra. Det kræver kun en computer eller tablet og adgang til internettet.

TL-kompetencefonden giver tilskud til medarbejdere, som er ansat på tidligere Arbejdsgiver virksomheder – dvs. virksomheder omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund (tidligere Arbejdsgiverne)

TL-kompetencefonden yder tilskud til medarbejdere, som opfylder betingelserne for selvvalgt uddannelse som følger:

Medarbejdere, der ikke er på arbejdsfordeling, hjemsendt eller på lønkompensation

 • Der kan søges VEU-godtgørelse (881 kr. pr. dag) til AMU-kurser og SVU-godtgørelse (529 kr. pr. dag) ved deltagelse i akademimoduler efter gældende regler.
 • Ved deltagelse i AMU-kurser og akademimoduler dækker kompetencefonden kursusgebyr (fratrukket eventuelt tilskud fra omstillingsfonden på op til 10.000 kr. årligt) samt 100 % af medarbejderens bruttoløn fratrukket VEU- eller SVU-godtgørelsen.
 • Der kan højest ydes tilskud på 15.000 kr. pr. kalenderår pr. medarbejder

Medarbejdere der er hjemsendt med lønkompensation (trepartsaftalen)

 • Det kan godt aftales, at medarbejderen deltager i kursusaktivitet.
 • Der kan ikke søges VEU-godtgørelse eller SVU-godtgørelse, da der modtages anden offentlig ydelse nemlig lønkompensation.
 • Kompetencefonden dækker kursusgebyr til AMU-kurser og akademimoduler (fratrukket eventuelt tilskud fra omstillingsfonden på op til 10.000 kr. årligt).
 • Der kan højest ydes tilskud på 15.000 kr. pr. kalenderår pr. medarbejder.

Generelt

Tilskud fra Uddannelsesfonden gælder frem til og med den 8. juli 2020, hvor også den nuværende trepartsaftale om lønkompensation slutter. Det pågældende kursus skal være bevilget og påbegyndt inden den 8. juli 2020.

Fjernundervisningskurser

Se efter AMU-kurser på www.amukurs.dk og akademimoduler på www.smartlearning.dk

På amukurs.dk kan du klikke og få en oversigt over, hvilke kurser, der udbydes som fjernundervisning.

Erhvervsakademierne arbejder på at udbyde relevante online forløb, også inden for akademiuddannelserne. Kig på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider og husk, at med onlineundervisning er du ikke begrænset af, hvilken region kurserne udbydes i.

Ansøgning om tilskud

Ansøgning om tilskud foretages på: www.tekniq.dk/videncenter/oversigt/uddannelse/kompetencefonde/kompetencefonde-tidl-arbejdsgiverne/overenskomst-med-teknisk-landsforbund

For at mindske omkostningerne til efteruddannelse giver ALEU-kompetencefonden i Corona-perioden tilskud til efter- og videreuddannelse af medarbejdere, hvor undervisningen gennemføres som fjernundervisning.

Mange virksomheder og ansatte i industri- og vvs-branchen er i en særlig situation på grund af COVID-19. Heldigvis tilbyder en del skoler AMU-kurser og akademimoduler som fjernundervisning. Fjernundervisning er en undervisningsform, hvor man kan deltage hjemmefra. Det kræver kun en computer eller tablet og adgang til internettet.

ALEU-kompetencefonden giver tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rørarbejderforbundet og 3F (tidligere Arbejdsgiverne).

ALEU-kompetencefonden yder tilskud til medarbejdere, som opfylder betingelserne for selvvalgt uddannelse som følger:

Medarbejdere, der ikke er på arbejdsfordeling, hjemsendt eller på lønkompensation

 • Der kan søges VEU-godtgørelse (881 kr. pr. dag) til AMU-kurser og SVU-godtgørelse (529 kr. pr. dag) ved deltagelse i akademimoduler efter gældende regler.
 • Ved deltagelse i AMU-kurser dækker ALEU-kompetencefonden kursusgebyr samt 85 % af medarbejderens bruttoløn fratrukket VEU-godtgørelsen, ved deltagelse i kurser, der er selvvalgt uddannelse.
 • Ved deltagelse i akademimoduler dækker ALEU-kompetencefonden kursusgebyr samt 85 % af medarbejderens bruttoløn fratrukket SVU-godtgørelsen, ved deltagelse i kurser, der er selvvalgt uddannelse.

Medarbejdere, der er hjemsendt med lønkompensation (trepartsaftalen)

 • Det kan godt aftales, at medarbejderen deltager i kursusaktivitet.
 • Der kan ikke søges VEU-godtgørelse eller SVU-godtgørelse, da der modtages anden offentlig ydelse nemlig lønkompensation.
 • ALEU-Kompetencefonden dækker kursusgebyr til AMU-kurser og akademimoduler.

Timelønnede medarbejdere, der benytter overenskomstens regler om arbejdsfordeling

 • I forbindelse med arbejdsfordeling kan virksomheden etablere uddannelsesaktiviteter med støtte fra ALEU-kompetencefonden efter nærmere fastsatte betingelser, jfr. industri-og vvs-overenskomstens bilag 6 stk. 7.

Medarbejdere, der hjemsendes på dagpenge i henhold til aftale mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal og 3F

 • Medarbejdere er hjemsendt på dagpenge og dermed ledige, og kan derfor ikke anvende fjernundervisning.

Generelt

Tilskud fra ALEU-kompetencefonden gælder frem til og med den 8. juli 2020, hvor også den nuværende trepartsaftale om lønkompensation slutter. Det pågældende kursus skal være godkendt og påbegyndt inden den 8. juli 2020.

Fjernundervisningskurser

Se efter AMU-kurser på www.amukurs.dk. På amukurs.dk kan du klikke og få en oversigt over, hvilke kurser, der udbydes som fjernundervisning. Se efter akademimoduler på www.smartlearning.dk

Erhvervsakademierne arbejder på at udbyde relevante online forløb, også inden for akademiuddannelserne. Kig på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider og husk, at med onlineundervisning er du ikke begrænset af, hvilken region kurserne udbydes i.

Ansøgning om tilskud foretages på www.minefteruddannelse.dk


Senest opdateret 16-02-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.