Låneordninger og udskydelse af frister for moms og skat

Folketinget har vedtaget flere lovforslag i forbindelse med corona-situationen, som bl.a. har til formål at holde hånden under dansk erhvervsliv og lette presset på virksomhedernes likviditet.

Læs mere om hjælpepakkerne på Skat.dk.

Udskudte frister

En række frister for A-skat, am-bidrag, moms, B-skat, acontoskat, lønsumsafgift og oplysningsskema er udskudt.  

Du kan finde de udskudte frister via linket ovenfor.

Ny låneordning for A-skat og AM-bidrag

Der er indført en ny låneordning for A-skat og am-bidrag til små og mellemstore virksomheder. Virksomheden kan søge om at få tilbagebetalt den A-skat og det AM-bidrag som den skal betale januar 2021 i form af et rentefrit lån. Lånet skal tilbagebetales senest den 1. november 2021. 

Ansøgningsperioden løber fra 3. februar og frem til 31. marts 2021. De små og mellemstore virksomheder, som kan søge om A-skattelån, har modtaget brev direkte fra Skattestyrelsen via e-Boks. 

Regeringen har besluttet at udvide denne låneordning så den også omfatter betalinger af A-skat og AM-bidrag i februar og marts og at udvide ordningen så den også omfatter store virksomheder. Dermed kan alle virksomheder søge om at få tilbagebetalt den A-skat og det AM-bidrag som de skal betale i februar og marts i form af et rentefrit lån. 

Derudover udskydes den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag for alle virksomheder i maj 2021 med 4½ måned. 

Lånene skal tilbagebetales den 1. februar 2022. 

Ikrafttrædelse af udvidelsen af låneordningen for A-skat og AM-bidrag forudsætter forudgående lovgivning. 

Du kan læse mere via linket ovenfor.

Ny momslåneordning til små og mellemstore virksomheder

Regeringen har besluttet at små og mellemstore virksomheder får mulighed for at låne et beløb rentefrit svarende til den moms der skal afregnes den 1. marts 2021.  

Momslåne skal tilbagebetales den 1. februar 2022. 

Ikrafttrædelsen af momslåneordningen forudsætter forudgående lovgivning men det forventes at der kan ansøges om lån i anden halvdel af marts 2021.


Senest opdateret 16-02-2021

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.