Anmeldelse af virksomheder, der overtræder autorisationsloven

procedure for anmeldelse

Mange medlemmer henvender sig til TEKNIQ vedrørende overtrædelser af autorisationsloven. TEKNIQ ser alvorligt på overtrædelser af autorisationsloven og er løbende i dialog med Sikkerhedsstyrelsen, der er myndighed på området.

Autorisationsloven angiver, at virksomheder eller personer, der ikke er autoriserede, ikke må foretage sig noget, der kan vække forestilling om, at de har en autorisation, fx gennem annoncering eller lignende.

Sikkerhedsstyrelsen administrerer og vedligeholder autorisationsregistre over autoriserede elinstallatører, autoriserede vvs- og kloakinstallatører. Der er desuden frem til 2. juni 2014 registrer over godkendte kompetente virksomheder på henholdsvis gasområdet samt vand- og afløbsområdet. Registrene opdateres dagligt og er tilgængelige på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside under autorisationsregister.

Det er Sikkerhedsstyrelsen, der anmelder overtrædelser af autorisationsloven til politiet med angivelse af en bøderamme. Det er efterfølgende politiet, der rejser sigtelse for overtrædelsen, og det er domstolene, der ved domsafsigelse afgør sagerne. Sikkerhedsstyrelsen indstiller typisk en bødestørrelse til politiet på min. 15.000 kroner for overtrædelser af autorisationsloven. I TEKNIQ kan vi hjælpe medlemsvirksomheder med at anmelde overtrædelser til styrelsen.

En virksomhed eller person, der indberetter overtrædelser af autorisationsloven til TEKNIQ, er sikret anonymitet. Når sagen indmeldes til Sikkerhedsstyrelsen, vil det alene være TEKNIQ, der står som anmelder.

Procedure ved anmeldelser

TEKNIQ har en fast procedure for indmelding af overtrædelsessager. Som medlem af TEKNIQ kan du anmelde en overtrædelse til TEKNIQ, som vil indberette sagen for Sikkerhedsstyrelsen. Du skal sørge for at skaffe dokumentation for overtrædelsen.

Dokumentation ved anmeldelse

Det er vigtigt at få dokumentation for overtrædelsen, inden du anmelder den. For at TEKNIQ kan anmelde en overtrædelse til Sikkerhedsstyrelsen, skal en eller flere af nedenstående oplysninger oplyses:

1. Firmanavn, adresse, telefonnummer
2. Link til hjemmeside
3. Kopi af annoncer eller lignende
4. Evt. kopi af faktura for udført arbejde
5. Evt. foto af firmabil.

Sagsforløb

Sagsforløbet i forbindelse med en anmeldelse er som følger:

1.   Er det indberettede firma medlem af TEKNIQ?
         -  Hvis ja, henvender TEKNIQ sig først direkte til medlemmet
              og anmelder evt. efterfølgende sagen til
              Sikkerhedsstyrelsen.
         -  Hvis nej, anmelder TEKNIQ sagen til Sikkerhedsstyrelsen
              vedlagt dokumentation.

2.  Sikkerhedsstyrelsen meddeler derefter TEKNIQ, hvad der
       foretages i sagen.

3.  TEKNIQ sender en kopi af brevet til Sikkerhedsstyrelsen til
       orientering til ”anmelder”.

4.  Afgørelse i sagen udmeldes, hvis tilladelse foreligger fra
       Sikkerhedsstyrelsen.

Vi opfordrer vores medlemmer til at indberette det til TEKNIQ, når man ser overtrædelser af autorisationslovgivningen, så vi kan forfølge sagen. Det er meget vigtigt, at man i den forbindelse har sikret sig den nødvendige dokumentation.

Udfyld skemaet og send det til btc@tekniq.dk


Senest opdateret 09-11-2018

Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

2333 9128

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.