Fjernvarmens Serviceordning

Fjernvarmebranchens registrerings ordning

Fjernvarmens Serviceordning (Fjernvarmebranchens Registreringsordning for servicemontører) har til formål at forbedre fjernvarmeinstallationers drift ved at sikre, at kontrol, justering og anbefalinger om forbedringer, som foretages af registrerede montører, foregår på betryggende vis og efter ensartede kvalitetssikrede retningslinjer.

Fjernvarmens Serviceordning er en frivillig ordning. TEKNIQ Arbejdsgiverne har som brancheorganisation fast repræsentation i Fjernvarmens Serviceordning-udvalget.

Af fjernvarmeforsyningsselskabernes leveringsbestemmelser fremgår det, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at kunne arbejde i selskabets forsyningsområde. Langt de fleste fjernvarmeforsyningsselskaber stiller nu krav om, at virksomheder, der arbejder i forsyningsområdet med anlæg, service og vedligeholdelse af fjernvarmeanlæg, skal have autorisation som vvs-installatør, samt at medarbejdere beskæftiget på området skal være i besiddelse af Fjernvarmens Serviceordningens bevis.

På kurset "Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg", der udbydes af de tekniske skoler, kan du opnå Fjernvarmens Serviceordningens certifikat. Kurset er åbent for alle med en vvs-faglig baggrund eller tilsvarende.


Senest opdateret 06-05-2019

Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.