OR-ordningen

OR ordning

OR-ordningen (registreringsordningen for oliefyrsservice) har til formål at forbedre miljøet gennem energibesparelser ved at sikre, at kontrolmåling, justering og rensning af oliefyringsanlæg, som foretages af registrerede servicevirksomheder, foregår på betryggende vis og efter ensartede kvalitetssikrede retningslinjer.

OR-ordningen er en frivillig ordning. TEKNIQ Arbejdsgiverne har som brancheorganisation fast repræsentation i OR-udvalget.

Servicevirksomheder på olieområdet tilknyttet OR-ordningen må kun lade servicearbejder udføre af personer, der har opnået OR-bevis. For at opnå OR-bevis kræves et særligt kursus, der udbydes af de tekniske skoler. Kurset, der hedder "Oliefyrsmontør under 120 kW" henvender sig til personer, der er beskæftiget med drift og vedligeholdelse af oliefyr.


Senest opdateret 06-05-2019

Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.