Maskiner og maskinsikkerhed

Maskiner og sikkerhed

Maskiner og maskinsikkerhed

Maskindirektivets krav til maskinsikkerhed og elektrisk materiel på maskiner fremgår af standarden DS/EN 60204-1 – Elektrisk materiel på maskiner.

CE-mærkning

Som installatør er det vigtigt, at du markerer, i hvilket omfang du er ansvarlig for at CE-mærke maskinen. Som hovedregel er det ikke installatørens opgave at CE-mærke en maskine. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne anbefaler, at du udfylder en erklæring for eget arbejdes omfang og tydeligt angiver, at maskinen ikke må tages i brug, før den er CE-mærket. Dermed viser du, at elarbejdet er udført installationsteknisk korrekt, men at du ikke har ansvaret for selve maskinens virkemåde.


Senest opdateret 01-05-2019

Standarder

Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk

7742 4226

2780 0451

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.