Bedre adgang til data fra fjernaflæste målere kan sikre store gevinster for både bygningsejere og installatører

adgang-til-data-fra-installationer

Vigtige data går til spilde, når fjernaflæste målere til el, vand og varme følger forbruget i landets bygninger.

Ved at bruge disse data rigtigt kunne bygningsejere energieffektivisere langt bedre end i dag, og samtidig kunne der skabes nye forretningsmuligheder for dansk erhvervsliv. Det er et par af hovedkonklusionerne i rapporten ”Slip data fri” fra TEKNIQ Arbejdsgiverne og Kile Kommunikation. 

adgang-til-data-skal-vaere-let

Slip data fri

Ved at give bygningsejerne – og deres installatører – adgang til alle data fra målerne i realtid, kan man styrke kampen for et bedre klima, reducere energispild, forhindre bygningsskader samt effektivisere drift og service af bygninger. Hvis eksempelvis en boligs vandforbrug stiger voldsomt, når frosten slipper sit tag i Danmark, kan det være tegn på, at der er sket en frostsprængning på et vandrør, som står og løber. Og så kan bygningsejeren eller installatøren reagere hurtigt, før det udvikler sig til en alvorlig og dyr vandskade. Målerne ER opsat og betalt, og de sender allerede nu en konstant strøm af data, som vi bare udnytter alt for dårligt. 

Rapporten peger på en række barrierer for bedre brug af de mange data. Det gælder bl.a.: 

  • At data kommer i mange forskellige formater – og ikke er standardiserede.
  • At data er spredt på mange forskellige platforme.
  • At det ikke er muligt at få data i realtid.
  • At det er uklart, hvem der ejer data, så bygningsejere skal give adgang ved hver enkelt opgave – og dermed forhindrer mulighed for ”service før nedbrud”.

Rapporten peger på en række mulige løsninger på dataudfordringerne. Blandt andet bør måleropgaven samles hos én neutral operatør, og ejerskabet til data skal afklares. Derudover skal der stilles krav om, at forbrugerne skal have adgang til data fra deres fjernaflæste målere i realtid.

Fire krav til data

ikon-for-korrekte-data
Korrekte data
Korrekte data sikres lettest ved, at forbrugsdata udelukkende fås fra de fjernaflæste, intelligente hovedmålere. Mange bygninger får i dag installeret et stort antal bimålere, men data aflæst direkte fra hovedmåleren mindsker risikoen for fejl og afvigelser. Vigtigheden af korrekt data gælder naturligvis også for de eksterne datakilder.
ikon-for-detaljerede-data Detaljerede data
Detaljerede data er data i høj tidsmæssig opløsning. De intelligente målere kan levere oplysninger om forbruget af el, vand og varme time-for-time eller helt ned til minut-for-minut. Det har blandt andet stor betydning for muligheden for at planlægge energiforbruget hen over et døgn, og dermed gøre forbruget fleksibelt.
 ikon-for-aktuelle-data Aktuelle data
Aktuelle data betyder, at installatøren skal have adgang til data så tæt på ”real-time” som muligt. Det er en forudsætning for at kunne handle aktivt og ændre forbruget, mens det finder sted. Jo hurtigere information, desto hurtigere handling.
 ikon-for-sammenlignelige-data Sammenlignelige data
Sammenlignelige data betyder, at data opgøres i et standardiseret format, som alle almindelige IT-systemer kan læse. Ved at åbne offentlige data op og gøre dem tilgængelige via API i et læsbart og standardiseret format fx CSV bliver det muligt at udveksle informationer mellem alle typer af IT-systemer. Det er forudsætningen for, at en installatør kan hente data ind på sin telefon eller tablet, når vedkommende står ude hos en kunde og dermed levere en hurtig og målrettet analyse af kundens behov.


Senest opdateret 29-06-2021

Se rapporten

Anbefalinger

     

vvs-konsulent-maria-rizzo

Maria Christina Rizzo

Chefkonsulent

mri@tekniq.dk 

7742 4233

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.