Håndværkerfradrag 2018 og frem (servicefradrag)

Håndværkerfradraget (servicefradraget) administreres af SKAT.
 • Der gives fradrag på 12.500 kr. pr. person i 2020 for arbejdsløn til håndværksydelser til energiforbedringer og klimatilpasninger.
 • Der gives fradrag på 6.200 kr. pr. person i 2020 for arbejdsløn til serviceydelser (herunder børnepasning, havearbejde og rengøring).
I alt et fradrag på 18.700 kr. pr. person i 2020.

Husk:

 • Der gives kun fradrag for arbejdsløn inkl. moms (ikke for materialer)
 • Betalingen skal foregå elektronisk f.eks. dankort, Mobile Pay mv. (ikke kontanter)
 • Dokumentation for udført arbejde skal gemmes

Der kan opnås håndværkerfradrag (servicefradrag) for udvalgte serviceydelser og håndværksydelser, som er udført i hjemmet eller fritidsboligen. Se SKATs hjemmeside for ydelser, der er fradragsberettigede.

Ydelser som ikke giver fradrag fra 2018

 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre
 • Energirådgivning til energiforbedringer
 • Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
 • Installation af ladestik til elbiler
 • Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly

Hvordan skal du skrive på din faktura i forbindelse med arbejde, der er omfattet af håndværkerfradrag?

Fradraget gælder kun udgifter til arbejdsløn - ikke til materialer.

Det er vigtigt, at din faktura overholder de almindelige regler. Den skal blandt andet indeholde dit CVR-nummer, fakturanummer og betalingsinformation. Derudover bør du specificere den del af prisen, der går til arbejdsløn.

God kunderådgivning 

Man kan godt forestille sig, at en kunde ønsker så meget af udgiften til et arbejde faktureret som timeløn som muligt.

Vi gør opmærksom på, at SKAT sandsynligvis vil foretage stikprøvekontroller i forbindelse med BoligJobordningen, og at en virksomhed kan komme voldsomt i klemme, hvis målestoksforholdet mellem udgifter til hhv. lønninger og materialer (som ikke er fradragsberettiget) på fakturaen ikke er retvisende.

Husk:

 • Der gives kun fradrag for arbejdsløn inkl. moms (ikke for materialer)
 • Betalingen skal foregå elektronisk f.eks. dankort, Mobile Pay mv. (ikke kontanter)
 • Dokumentation for udført arbejde skal gemmes


Senest opdateret 28-09-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.