Håndværkerfradrag 2018-2019 (servicefradrag)

Bemærk for arbejder udført i 2018, kan fakturering godt ske senere, men betalingen skal falde senest den 28. februar 2019.

Håndværkerfradraget (servicefradraget) administreres af SKAT, og du kan finde mere information på deres hjemmeside her

 • Der gives fradrag på 12.200 kr. pr. person i 2019 (12.000 kr. i 2018) for arbejdsløn til håndværksydelser til energiforbedringer og klimatilpasninger.
 • Der gives fradrag på 6.100 kr. pr. person i 2019 (6.000 kr. i 2018) for arbejdsløn til serviceydelser (herunder børnepasning, havearbejde og rengøring).

I alt et fradrag på 18.300 kr. pr. person i 2019.

Husk:

 • Der gives kun fradrag for arbejdsløn inkl. moms (ikke for materialer)
 • Betalingen skal foregå elektronisk f.eks. dankort, Mobile Pay mv. (ikke kontanter)
 • Dokumentation for udført arbejde skal gemmes


Som noget nyt gives der i 2018 også fradrag for lønudgifter til installation af tyverialarm.

Ydelser som ikke giver fradrag fra 2018:

 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre
 • Energirådgivning til energiforbedringer
 • Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
 • Installation af ladestik til elbiler
 • Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly

Hvordan skal du skrive på din faktura i forbindelse med arbejde, der er omfattet af Håndværkerfradrag?

Fradraget gælder kun udgifter til arbejdsløn - ikke til materialer.
Det er vigtigt, at din faktura overholder de almindelige regler. Den skal blandt andet indeholde dit CVR-nummer, fakturanummer og betalingsinformation. Derudover bør du specificere den del af prisen, der går til arbejdsløn.

God kunderådgivning 

Man kan godt forestille sig, at en kunde ønsker så meget af udgiften til et arbejde faktureret som timeløn som muligt.

Vi gør opmærksom på, at SKAT sandsynligvis vil foretage stikprøvekontroller i forbindelse med BoligJobordningen, og at en virksomhed kan komme voldsomt i klemme, hvis målestoksforholdet mellem udgifter til hhv. lønninger og materialer (som ikke er fradragsberettiget) på fakturaen ikke er retvisende.

 


Senest opdateret 12-12-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.