carsten essler helmer

Carsten Essler Helmer

Konsulent

6317 3360

ceh@tekniq.dk

Energieffektivisering

Energieffektivisering

Samfundets øgede krav til energieffektivisering medfører, at fremtidens huse skal være langt mere energieffektive end i dag.

I 2020 skal energiforbruget i en ny bolig være 25 % af energiforbruget i nutidens nybygninger. Samtidigt vil der løbende ske en skærpelse af det energiforbrug, som bestående bygninger må anvende.

Nybyggeri:

Energieffektivisering af nybyggeri vil tage udgangspunkt i de krav, som er specificeret i bygningsreglementet (BR10) med efterfølgende løbende ændringer. Bygningsreglementet fastlægger, hvor meget energi, som må tilføres bygningen.

For vedvarende energi som solel og solvarme samt husstandsvindmøller gælder, at de ikke regnes med i husets energiforbrug. Samtidigt vil der være en række teknologier, som sikrer en bedre energiudnyttelse. Dette gælder fx ventilation med varmegenvinding og varmepumpesystemer.

Derfor vil anvendelsen af disse teknologier øges markant over de næste 10 – 15 år i forbindelse med nybygninger.

Bestående byggeri

Offentligt byggeri
Der er krav om, at der skal gennemføres energimærkning af alle offentlige bygninger over 60 m2 hvert femte år. Samtidigt skal alle energibesparelsesforslag med en tilbagebetalingstid på mindre end 5 år gennemføres inden for 4 år efter en energimærkning.

Privat byggeri
Også for private bygninger gælder et krav om energimærkning. For bygninger over 1000 m2 gælder, at de skal energimærkes hvert 5. år. For almindelige boliger gælder, at de skal mærkes i forbindelse ved handler.

Industri
Der vil også inden for de industrielle processer ske en øget interesse for at gennemføre energibesparelser, der vil medføre, at den tekniske installatør kan fungere som energirådgiver.

For den tekniske installatør medfører de kommende krav til bedre energieffektivisering i første omgang en langt større efterspørgsel efter viden om energieffektive installationer. Samtidig åbner øgede krav om energieffektivisering for et større marked.


Senest opdateret 04-07-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.