Energilovgivning

Udbudsregler

For den tekniske installatør er specielt følgende love, bekendtgørelser og cirkulærer værd at bemærke.

BR18 Bygningsreglementet

Bygningsreglementet fastlægger en lang række krav til bygninger, herunder krav til hvor stort energiforbrug en bygning må have samt krav til lufttæthed.

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger er den overordnede lov, som danner baggrund for en lang række energieffektiviseringstiltag beskrevet herunder:

  • Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, som foreskriver at der i forbindelse med ibrugtagningen af nye bygninger skal foretages energimærkning af bygninger således, at bygningens energiforbrug ikke overstiger en beregnet rammeværdi. 
  • Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner med tilhørende aftale om at kommuners og regioners bygninger skal overholde samme krav, som er beskrevet i cirkulæret, beskriver, at alle energieffektiviseringsråd angivet i energimærket med en tilbagebetalingstid på mindre end 5 år skal gennemføres, inden for 4 år efter at energimærket er udstedt.


Senest opdateret 16-12-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.