carsten essler helmer

Carsten Essler Helmer

Branchekonsulent

6317 3360

ceh@tekniq.dk

Godkendelse af VE-installatør

Godkendelse af installatører

Energistyrelsens har indført en godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg.

Godkendelsesordningen er bygget op på følgende elementer:

  • En virksomhed kan opnå godkendelse som VE-installatørvirksomhed eller VE-montørvirksomhed. Forskellen er, at VE-installatørvirksomheder har udgangspunkt som autoriserede el- eller vvs-installatører og derfor er i stand til at udføre hele installationsprojektet, hvorimod VE-montørvirksomhederne ikke kan udføre de arbejder, hvortil der kræves autorisation. For medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne er det typisk kun relevant at blive VE-installatør.
  • VE-installatørvirksomheder og VE-montørvirksomheder skal have ansat en VE-uddannet medarbejder, der har en relevant uddannelse på videregående niveau, og som har deltaget i et kursus eller uddannelse inden for den enkelte type VE-anlæg samt bestået en prøve.
  • Virksomheder godkendes til henholdsvis biomassekedler og -ovne, solcelleanlæg, solvarmeanlæg samt varmepumper m.v.
  • Godkendte virksomheder skal endvidere have et kvalitetsstyringssystem, der er godkendt og auditeret af en kontrolinstans.

Energistyrelsen har i samarbejde med en række erhvervsakademier fastlagt det faglige indhold i VE-installatør uddannelserne samt oplæg til eksamensform for den VE-uddannede medarbejder.

Der udbydes løbende VE-installatør kurser på erhvervsakademier og Teknologisk Institut. Du finder oplysninger om aktuelle kurser under 'kalender'.

I forbindelse med tilpasning af kvalitetsstyringssystemerne har TEKNIQ Arbejdsgiverne udviklet et KLS-koncept, der omfatter arbejde med VE-anlæg.

Selv om ordningen ikke er obligatorisk, giver den mulighed for, at installationsvirksomheder, der bliver godkendt, kan skille sig ud på markedet. Et system med to spor – VE-installatørvirksomheder og VE-montørvirksomheder – giver desuden mulighed for, at installatørerne kan markere en kvalitetsforskel.

De TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder, som er optaget på Energistyrelsens liste over godkendte VE-installatør virksomheder, kan blive markedsført blive markedsført gennem TEKNIQ Arbejdsgivernes VE-sektion VE-installatøren. 

Se info-video om vejen til VE-godkendelse

(Udarbejdet af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger)


Senest opdateret 18-06-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.