Søren Rise

Søren Rise

Chefkonsulent

sri@tekniq.dk

7741 1580

2898 8924

Godkendelse af VE-installatør

Godkendelse af installatører

Energistyrelsens har indført en godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg.

Godkendelsesordningen trådte i kraft 31. december 2012 er frivillig, men det forventes, at ordningen evalueres efter ca. tre år blandt andet for at vurdere, om den skal gøres obligatorisk.

Godkendelsesordningen er bygget op på følgende elementer:

  • En virksomhed kan opnå godkendelse som VE-installatørvirksomhed eller VE-montørvirksomhed. Forskellen er, at VE-installatørvirksomheder har udgangspunkt som autoriserede el- eller vvs-installatører og derfor er i stand til at udføre hele installationsprojektet, hvorimod VE-montørvirksomhederne ikke kan udføre de arbejder, hvortil der kræves autorisation.
  • VE-installatørvirksomheder og VE-montørvirksomheder skal have ansat en VE-uddannet medarbejder, der har en relevant uddannelse på videregående niveau, og som har deltaget i et kursus eller uddannelse inden for den enkelte type VE-anlæg samt bestået en prøve.
  • Virksomheder godkendes til henholdsvis biomassekedler og -ovne, solcelleanlæg, solvarmeanlæg samt varmepumper m.v.
  • Godkendte virksomheder skal endvidere have et kvalitetsstyringssystem, der er godkendt og auditeret af en kontrolinstans.

Energistyrelsen har i samarbejde med en række erhvervsakademier fastlagt det faglige indhold i VE-installatør uddannelserne samt oplæg til eksamensform for den VE-uddannede medarbejder.

Der udbydes VE-installatør kurser i efteråret 2014 på erhvervsakademierne i København, Odense og Aalborg.

I forbindelse med tilpasning af kvalitetsstyringssystemerne har TEKNIQ udviklet et KLS-koncept, der omfatter arbejde med VE-anlæg.

Selv om ordningen ikke er obligatorisk, giver den mulighed for, at installationsvirksomheder, der bliver godkendt, kan skille sig ud på markedet. Et system med to spor – VE-installatørvirksomheder og VE-montørvirksomheder – giver desuden mulighed for, at installatørerne kan markere en kvalitetsforskel.

DE TEKNIQs medlemsvirksomheder, som er optaget på Energistyrelsens liste over godkendte VE-installatør virksomheder, kan blive markedsført blive markedsført gennem TEKNIQs VE-sektion VE-installatøren. 

Se info-video om vejen til VE-godkendelse

(Udarbejdet af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger)


Senest opdateret 07-11-2018

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.