Afløbs- eller kloakinstallation

AFløberkloakinstallation

Afløbs- eller kloakinstallation defineres som den rørlagte afledning af vand fra installationsgenstand (vask, gulvafløb e.l.) til indløb i hovedledning.

Ledninger i bygning over nederste færdige gulv defineres som afløbsledninger, og ledninger under nederste færdige gulv defineres som kloakledninger.

Arbejde på afløbsinstallationer er omfattet af krav om vvs-autorisation.

Arbejde på kloakinstallationer er omfattet af krav om kloakmesterautorisation.

Gældende regler

Lovgivning
Bygningsreglementet kapitel 4
DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer

Vejledninger, Bygningsreglement

DS 432 Norm for afløbsinstallationer 
Rørcenteranvisning 009, Nedsivning af regnvand i faskiner
Rørcenteranvisning 011, Vacuumsystemer i bygninger
Rørcenteranvisning 016, Anvisning for håndtering af regnvand

Vejledninger, øvrige

Ståbi Vand og afløb
SBi 255 Afløbsinstallationer - Systemer og dimensionering 
SBi 256 Afløbsinstallationer - Anlæg og komponenter 
SBi 257 Afløbsinstallationer - Installationsgenstande og udførelse


Senest opdateret 09-01-2020

Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

2333 9128

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.