Regnvandsinstallation

Regnvandsinstallation defineres som den rende- eller rørlagte vandtransport fra opsamlingsareal til udløb ved wc eller vaskemaskine.

Den omfatter både opsamling, lager og distribution til tappemulighed.

Arbejde på regnvandsinstallationer er omfattet af krav om autorisation.

Gældende regler

Lovgivning
Bygningsreglementet kapitel 4  
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn  
Rørcenteranvisning 003 Brug af regnvand

Vejledning Bygningsreglement
DS 439 Norm for vandinstallationer
DS/EN 1717 Sikring mod forurening af drikkevand
Rørcenteranvisning 015 Tilbagestrømningssikring

Vejledning fra TEKNIQ
Bedre installationer - TEKNIQS håndbog om vand
Vvs-arbejde i huset - Sådan overholdes autorisationsloven 

Vejledning øvrige
SBi 227 Korrosion i VVS-installationer 
Byg Erfa  


Senest opdateret 05-12-2019

se også

Autorisation
   Ikon pil
Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

2333 9128

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.