Gasinstallation

Gasinstallation

Gasinstallation defineres som den ledningsførte gastilførsel fra tilslutning på forsyningsanlæg til og med afslutning af et eventuelt aftrækssystem over tag.

Gasinstallation defineres som den ledningsførte gastilførsel fra tilslutning på forsyningsanlæg til og med afslutning af et eventuelt aftrækssystem over tag.

Gasinstallation omfatter installation for naturgas, bygas og flaskegas. Den omfattter således gasstikledning, målerregulatorskab, husindføring, indvendig gasinstallation, opstilling af det gasforbrugende apparat, etablering af friskluft og ventilation samt tilslutning af aftrækssystem.

Arbejde på gasinstallationer er omfattet af krav om autorisation.

Gældende regler

Lovgivning
Gassikkerhedsloven


Senest opdateret 04-12-2018

læs mere

Autorisation

   Ikon pil
Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

2333 9128

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.