Vandinstallation

Vandinstallation

Vandinstallation defineres som den rørlagte vandtilførsel fra anboring på hovedledning til udløb af tapsted. Den omfatter både det kolde og varme vand.

Arbejde på vandinstallationer er omfattet af krav om autorisation.

Gældende regler

Lovgivning
Bygningsreglementet kapitel 21 
DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer

Vejledning, Bygningsreglement
DS 439 Norm for vandinstallationer
DS/EN 1717 Norm for tilbagestrømningssikring
Rørcenter-anvisning 015, Tilbagestrømningssikring

Vejledning, TEKNIQ Arbejdsgiverne
Bedre installationer - Håndbog
Undgå vandforurening med den rette tilbagestrømssikring - Håndbog

Vejledninger, øvrige
SBi 227 Korrosion i VVS-installationer
SBi 234 Vandinstallationer - Funktion og tilrettelæggelse 
SBi 235 Vandinstallationer – Dimensionering 
SBi 236 Vandinstallationer - Installationsdele og anlæg 
Ståbi Vand og afløb


Senest opdateret 07-01-2021

Læs mere

Autorisation

   Ikon pil
Bedre installationer

   Ikon pil

Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

2333 9128

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.