Anbefalinger: Med teknikken skal CO2 fordrives

Anbefalinger til prioriteringer i den danske klima- og energipolitik fra Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne

Det kræver en indsats fra alle, hvis vi skal reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i løbet af de næste 10 år på vejen mod at blive helt uafhængige af fossile brændsler i 2050. 

Skal det lykkes, er brug for en omfattende strategi, og det er vigtigt, at alle bidrager. Det gælder både husejere, industrien og transportsektoren. Og vi skal i gang nu! Den grønne energi skal hurtigst muligt dække en større del af vores samlede energiforbrug. 

Derfor er det også nødvendigt at fokusere på større energieffektivitet og dermed at få reduceret vores forbrug, så vi hurtigere og billigere kan sige farvel til den sorte energi.

I dokumentet her gennemgås anbefalingerne fra Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne til den danske klima- og energipolitik.

Læs anbefalinger


Senest opdateret 03-12-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.