Dzialalnosc Uslugowa v/Piotr Gotawski, UL

Kolejowa 52/8, 73-210 Recz, Polen

Konflikt varslet af Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og Dansk Metal (fra og med fredag den 8. december 2006)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.