Redøhl Byg ApS

Lindevangs Alle 15B, 2000 Frederiksberg (CVR-nr. 39115883)

Konflikt varslet af Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og Dansk Metal fra og med 16. november 2019.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.