S. Boesen Byg v/Simon Boesen

H.C. Vej 6, 4050 Skibby (CVR33104995)

Konflikt varslet af Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og Dansk Metal fra og med 18. april 2017. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.